1. Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

  Byer forandres i disse år for at gøre dem bedre rustet til at modstå klimaforandringer. I Askøgade på Østerbro er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø. Fredag d. 21. august kl. 16 indvies gårdhaven ved et

 2. Gratis afhentning af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation

  Hent brugte genstande og materialer gratis på Bispeengen Genbrugsstation ved at indgå i forpligtende turnusordning Bispeengen Genbrugsstation udbyder følgende Frederiksberg og Københavns Kommuner og Amager Ressourcecenter (”leverandørerne”) udbyder gratis afhentning af en række brugte genstande og

 3. Salg af genstande og materialer til genbrug fra Bispeengen Genbrugsstation

  Københavns Kommune udbyder en række brugte genstande og materialer, der bliver afleveret til genbrug på Bispeengen Genbrugsstation. Salget sker i større mængder og som engrossalg. Der er ikke mulighed for at købe fx enkelte stykker tøj, et gulvtæppe mv. Du kan købe disse typer genstande/materialer:

 4. Vil du vente på, at kælderen bliver oversvømmet af kloakvand?

  Undgå vand i kælderen ved at sikre dit hjem. Sommeren er højsæson for de helt store regnskyl, og risikoen for skybrud er steget i takt med klimaforandringerne. Undgå vand i kælderen ved at sikre dit hjem. 6 ud 10 danske boligejere har ikke eller kun i mindre grad, overvejet at forebygge at vand kan

 5. Nu tager Københavns første elhavnebusser passagerer med ombord

  Fra lørdag 20. juni sejler de gule havnebusser med på den grønne bølge De gamle havnebusser lægger meget snart fra kaj for sidste gang og bliver udskiftet med helt nye eldrevne både, der hverken udleder CO2, NOx eller partikler fra motorerne. Med de nye, miljøvenlige elhavnebusser vil den samlede

 6. Invitation til markedsdialog om etablering af en cirkulær materialebørs

  Københavns Kommune vil gerne hjælpe markedet på vej ved at undersøge forholdene for etablering af en materialebørs for byggematerialer Københavns Kommune ønsker at øge genbrug og genanvendelse af byggematerialer i kommunen. Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer derfor til markedsdialog om

 7. Harrestrup Å i Vigerslevparken

  Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken. Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af: Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen. Et kapacitetsprojekt – med

 8. København får klimagevinst med særvilkår til grønne taxier

  Særlige holdepladser til el- og brinttaxier skal belønne taxiselskaber, der kører grønt og motivere flere til at omstille vognparken. Der er potentiale for at spare 30.000 til 50.000 tons CO2 årligt på regionalt niveau, hvis alle taxier i hovedstadsområdet omstilles til grønne taxier, der kører på

 9. Partnerskabet Energispring vokser og byder syv nye partnere velkommen

  Bygningsdriften skal være grønnere, da energiforbruget i bygninger er en vigtig nøgle til at begrænse udledningen af CO2. Syv nye partnere er netop indtrådt i det succesfulde partnerskab, Energispring, der nu tæller 43 af byens store bygningsejere.  Siden 2016 har Københavns Kommune og en række af

 10. Elektriske anlægsmaskiner skal reducere støjgener

  Københavns Kommune, Radius Elnet og Nordkysten afprøver for første gang elektriske anlægsmaskiner i Indre By. Vejarbejder i en storby er umulige at undgå, men mange naboer vil nok føle det langt mindre generende, hvis man kunne fjerne noget af støjen – især om natten. Som de første i Danmark

Sider