1. Nu tager Københavns første elhavnebusser passagerer med ombord

  Fra lørdag 20. juni sejler de gule havnebusser med på den grønne bølge De gamle havnebusser lægger meget snart fra kaj for sidste gang og bliver udskiftet med helt nye eldrevne både, der hverken udleder CO2, NOx eller partikler fra motorerne. Med de nye, miljøvenlige elhavnebusser vil den samlede

 2. Invitation til markedsdialog om etablering af en cirkulær materialebørs

  Københavns Kommune vil gerne hjælpe markedet på vej ved at undersøge forholdene for etablering af en materialebørs for byggematerialer Københavns Kommune ønsker at øge genbrug og genanvendelse af byggematerialer i kommunen. Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer derfor til markedsdialog om

 3. Harrestrup Å i Vigerslevparken

  Her kan du læse om planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken. Planerne for Harrestrup Å og Vigerslevparken har udviklet sig over flere år og består i dag af: Et naturgenopretningsprojekt – med fokus på at forbedre naturen og de rekreative områder i og omkring åen. Et kapacitetsprojekt – med

 4. København får klimagevinst med særvilkår til grønne taxier

  Særlige holdepladser til el- og brinttaxier skal belønne taxiselskaber, der kører grønt og motivere flere til at omstille vognparken. Der er potentiale for at spare 30.000 til 50.000 tons CO2 årligt på regionalt niveau, hvis alle taxier i hovedstadsområdet omstilles til grønne taxier, der kører på

 5. Partnerskabet Energispring vokser og byder syv nye partnere velkommen

  Bygningsdriften skal være grønnere, da energiforbruget i bygninger er en vigtig nøgle til at begrænse udledningen af CO2. Syv nye partnere er netop indtrådt i det succesfulde partnerskab, Energispring, der nu tæller 43 af byens store bygningsejere.  Siden 2016 har Københavns Kommune og en række af

 6. Elektriske anlægsmaskiner skal reducere støjgener

  Københavns Kommune, Radius Elnet og Nordkysten afprøver for første gang elektriske anlægsmaskiner i Indre By. Vejarbejder i en storby er umulige at undgå, men mange naboer vil nok føle det langt mindre generende, hvis man kunne fjerne noget af støjen – især om natten. Som de første i Danmark

 7. Luftforurening: københavnerne indånder høje værdier af ultrafine partikler hver dag

  Nye målinger fra et samarbejde mellem Københavns Kommune og Google viserhøje værdier af ultrafine partikler på indfaldsveje og i Indre By. For et år siden begyndte Google at måle luftforeningen på de københavnske veje. Baggrunden var et ønske om en egentlig kortlægning af byens luftkvalitet på helt

 8. Nu bruger den gamle del af Sydhavn 1/3 mindre vand – uden at det kan mærkes i dagligdagen

  Forsøg i den gamle del af Sydhavn viser, at det er muligt at opnå store vandbesparelser, uden at man skal lægge sine vaner helt om. Når vi taler om, hvordan man kan spare på sit vand- eller varmeforbrug, indebærer det som regel, at man skal ændre sin adfærd markant, og det er ikke altid let. Men

 9. Fødevarebakker af plast skal genanvendes lokalt i København

  Allerede fra begyndelsen af det nye år vil københavnerne kunne købe madvarer i bakker lavet af genanvendt plast fra København. Ordningen skyldes et nyt, dansk partnerskab, som for første gang vil demonstrere et lukket kredsløb for fødevarebakker på dansk jord. Hvert år sælges mange tusinde tons

 10. Nu er krav om genanvendelse af byggematerialer en realitet i København

  Borgerrepræsentationen har besluttet at kommunale byggerier fremover skal screenes for mulighederne for genanvendelse af byggematerialer. Klimaet betaler en høj pris, når alt fra vuggestuer til plejehjem skyder op i hovedstaden, hvor der i disse år er særligt pres på byggeriet. Omkring 40 pct. af

Sider