1. Bedre normeringer og styrket kvalitet i Københavns daginstitutioner

  Med budget 2021 er der afsat penge til bedre normeringer og styrket kvalitet i Københavns daginstitutioner. Læs mere om de nye tiltag her. Københavns Kommunes nye budget for 2021 blev endeligt vedtaget af politikerne i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Dermed er der en række store og vigtige

 2. København vil undgå vuggestue-tvang

  Københavns Kommune styrker den opsøgende indsats for at få socialt udsatte familier til at sende deres børn i vuggestue frivilligt. Man kommer sjældent langt med tvang alene. Derfor har politikerne i Københavns Kommune afsat 5,2 millioner kr. over de næste fire år til at styrke den opsøgende og

 3. København går nye veje for at give udsatte børn den bedste pædagogiske indsats

  Københavns Kommune går med i alliancen Småbørnsløftet. Alliancen arbejder for at give børn bedre forudsætninger for en god skolegang. Op til to år. Så stor forskel kan der være på, hvordan børn har udviklet sig, når de begynder i skole. Det gælder både deres personlige, sociale og faglige

 4. Børne- og ungdomsborgmesteren byder indsats for at få flere børn i daginstitution velkommen

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at alle børn fra udsatte områder skal i et obligatorisk læringstilbud. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at alle børn, der bor i udsatte byområder, skal være tilmeldt et obligatorisk

 5. Status på mangel på vuggestuepladser i København

  Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i februar at opfordre vuggestuer med plads til at udvide antallet af børn på stuerne fra 12 til 14. Her en status på, hvordan det er gået. København står lige nu i en situation, hvor der er mangel på vuggestuepladser, og derfor er der akut brug for at tage alle

 6. Nyt bookingsystem til daginstitutioner tages i brug sommeren 2019

  Det nye bookingssystem til dagtilbud udskydes til sommeren 2019 for at tage højde for et kommende lovforslag fra regeringen. Det nye bookingsystem, der skal erstatte det nuværende ventelistesystem i pladsanvisningen af dagtilbud, træder først i kraft i løbet af sensommeren 2019. Beslutningen om at

 7. Vuggestuer opfordres til at udvide antallet af børn fra 12 til 14 på stuerne

  Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at forvaltningen skal kontakte vuggestuer med plads og opfordre til at udvide til 14 børn. I eftermiddag mødtes Børne- og Ungdomsudvalget for at træffe en beslutning om at etablere flere vuggestuepladser for at imødekomme det akutte behov, der er i

 8. Digitalt book-selv-system skal give københavnske forældre bedre pladsanvisning i daginstitutioner

  Nu er det snart slut med ventelister til Københavns vuggestuer, dagplejer og børnehaver, når ’book en plads’ går i luften i det nye år. De fleste københavnske småbørnsforældre kender alt til uigennemskuelige ventelister og manglende overblik over, hvornår deres børn kan begynde i et dagtilbud. Men

 9. Vuggestuer og børnehaver i København sparer på vandet

  15 millioner liter vand. Så meget vil Københavns daginstitutioner mindske deres forbrug af vand i 2017. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og HOFOR er gået sammen i et vandsparerprojekt, der skal reducere vandforbruget i de københavnske daginstitutioner med hele 10 %. 208

 10. Priser og tilskud til plads i vuggestue og dagpleje

  Pasning og skole Se, hvad det koster at have dit barn i vuggestue eller dagpleje. Det koster en plads i vuggestue og dagpleje i 2020 Dagpleje 3.294 kroner om måneden med frokost.  Vuggestue med frokost 3.741 kroner om måneden- uden frokost 3.087 kroner. Weekendtillæg i daginstitution (pr. dag):

Sider