1. Bedre normeringer og styrket kvalitet i Københavns daginstitutioner

  Med budget 2021 er der afsat penge til bedre normeringer og styrket kvalitet i Københavns daginstitutioner. Læs mere om de nye tiltag her. Københavns Kommunes nye budget for 2021 blev endeligt vedtaget af politikerne i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Dermed er der en række store og vigtige

 2. Københavns daginstitutioner løfter den pædagogiske kvalitet

  Styrket fokus på pædagogisk kvalitet giver resultater i København. Langt færre af byens institutioner har udfordringer med kvaliteten. Det går den rigtige vej med den pædagogiske kvalitet i de københavnske daginstitutioner. Langt færre af byens institutioner har udfordringer med kvaliteten, viser

 3. København giver mulighed for orlov og betalingsfrihed fra plads i dagtilbud

  Forældre kan få betalingsfrihed, hvis de passer børnene hjemme lidt endnu og dermed sikrer plads til dem, der har størst pasningsbehov. Københavnske forældre, der ikke gør brug af deres plads i en af byens daginstitutioner, og i stedet passer deres børn derhjemme lidt endnu under Corona-krisen, får

 4. København går nye veje for at give udsatte børn den bedste pædagogiske indsats

  Københavns Kommune går med i alliancen Småbørnsløftet. Alliancen arbejder for at give børn bedre forudsætninger for en god skolegang. Op til to år. Så stor forskel kan der være på, hvordan børn har udviklet sig, når de begynder i skole. Det gælder både deres personlige, sociale og faglige

 5. Børne- og ungdomsborgmesteren byder indsats for at få flere børn i daginstitution velkommen

  Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at alle børn fra udsatte områder skal i et obligatorisk læringstilbud. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om, at alle børn, der bor i udsatte byområder, skal være tilmeldt et obligatorisk

 6. Nyt bookingsystem til daginstitutioner tages i brug sommeren 2019

  Det nye bookingssystem til dagtilbud udskydes til sommeren 2019 for at tage højde for et kommende lovforslag fra regeringen. Det nye bookingsystem, der skal erstatte det nuværende ventelistesystem i pladsanvisningen af dagtilbud, træder først i kraft i løbet af sensommeren 2019. Beslutningen om at

 7. Digitalt book-selv-system skal give københavnske forældre bedre pladsanvisning i daginstitutioner

  Nu er det snart slut med ventelister til Københavns vuggestuer, dagplejer og børnehaver, når ’book en plads’ går i luften i det nye år. De fleste københavnske småbørnsforældre kender alt til uigennemskuelige ventelister og manglende overblik over, hvornår deres børn kan begynde i et dagtilbud. Men

 8. Vuggestuer og børnehaver i København sparer på vandet

  15 millioner liter vand. Så meget vil Københavns daginstitutioner mindske deres forbrug af vand i 2017. Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og HOFOR er gået sammen i et vandsparerprojekt, der skal reducere vandforbruget i de københavnske daginstitutioner med hele 10 %. 208

 9. Priser og tilskud til plads i børnehave

  Pasning og skole Når dit barn starter i en børnehave, vil du automatisk få en månedlig opkrævning. Betalingen er forudbetalt. Takster 2020 Børnehave med frokost koster kr. 2.461 om måneden- uden frokost kr. 1.783 kr. Deltidsbørnehave  koster 2.015 kr. med frokost om måneden- 1.337 kr. uden frokost

 10. Venteliste til børnehave

  Børnehavepladser anvises efter anciennitet på de specifikke ventelister. Du har mulighed for at skrive dit barn op til tre børnehaver. Vi anviser børnehavepladser efter anciennitet på de specifikke ventelister. Det vil sige, at det barn som har stået på ventelisten længst tid får den næste ledige

Sider