1. Gratis alkoholbehandling i Københavns Kommune

  Københavns Kommune tilbyder gratis og anonym alkoholrådgivning til dig, der ønsker at ændre dine alkoholvaner eller kender en, der drikker.

 2. Borgercenter Voksne

  Borgercenter Voksne yder hjælp og støtte til voksne med sociale og psykiske problemstillinger samt tilbyder stof- og alkoholbehandling.

 3. Alkoholbehandlingen i Københavns Kommune

  Alkoholbehandlingen i Københavns Kommune +1 82 20 59 00 Danmark

 4. Ældre, der drikker for meget, skal have bedre hjælp

  Socialforvaltningen deltager i en af verdens største kliniske undersøgelser af alkoholbehandling til ældre. Det har Socialudvalget besluttet

 5. Succes for tidlig indsats på misbrugsområdet

  Flere unge med stofmisbrug opsøger behandling, ligesom antallet af borgere, der lader sig nyindskrive i alkoholbehandling, er voksende.

 6. Et alkoholproblem påvirker hele familien

  Det giver respekt at gå i alkoholbehandling, og det giver respekt at gribe ind, når man ser et barn, der ikke trives.

 7. Center for Rusmiddelbehandling København

  Den 1. februar 2016 åbnede Center for Rusmiddelbehandling København dørene for alkohol og stofbrugere i Københavns Kommune.

 8. Det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem

  Københavns Kommune giver sammen med andre af landets kommuner respekt til dem, der gør noget ved deres alkoholproblemer.

 9. Spørgsmål til Socialudvalget i 2010

  Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.

 10. Læs mere om de konkrete behandlingstilbud i fanerne her

  Horizontal tabs Alkoholrådgivning og behandling Københavns Kommunes alkoholbehandling tilbyder: Gratis, fleksibel og individuel alkoholbehandling, som du kan påbegynde samme eller følgende dag ved personligt fremmøde. En indledende anonym samtale med en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig med

Sider