Satser for 2018

Her kan du finde satserne for økonomisk hjælp gældende for 2018.

Ydelsesservice København udbetaler 

  • Integrationsydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Kontanthjælp
  • Revalidering
  • Ressourceforløbsydelse
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse
  • Fleksløn

 

Ydelsens art og størrelse

Det et din situation som afgør, hvilken ydelse du har ret til, og hvor meget du vil få udbetalt. 

Periodesanktion

En periodesanktion gives som et fradrag i integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen, når en forseelse løber over tid.

Punktsanktion

En punktsanktion gives som en nedsættelse af hjælpen i de tilfælde, hvor forseelsen ikke løber over tid.

Virkningsdato

Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor
ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine
forpligtelser.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.