Sagsbehandlingstid på byggesager

Se hvad du selv kan gøre for at få en kort sagsbehandlingstid for din byggeansøgning

Hvor lang tid tager en byggesagsbehandling?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggeansøgninger i Københavns Kommune varierer afhængig af sagsmængderne. Alle sager bliver behandlet i den rækkefølge, som vi modtager dem i. Det er derfor ikke muligt at fremskynde en sag, men du kan sørge for, at det fremsendte materiale er fyldestgørende, når du indsender din ansøgning. 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for de seneste 12 måneder 

1. marts 2018 – 28. februar 2019:

 1. Simple konstruktioner 46,1 kalenderdage
 2. Enfamiliehuse 52,0 kalenderdage 
  Som fx nybygning, tilbygning eller ombygning af hus
 3. Industri- og lagerbygninger 84,4 kalenderdage
 4. Etagebyggeri, erhverv 59,4 kalenderdage
 5. Etagebyggeri, bolig 38,9 kalenderdage
  Som fx at nedrive en bærende væg eller lave nyt badeværelse

Kundetilfredshed med byggesagsbehandling

Vi arbejder løbende på at forbedre vores byggesagsbehandling.

I rapporten Måling af kundetilfredshed med byggesagsbehandling kan du se byggeansøgernes oplevelse af:

 • Den generelle tilfredshed
 • Dialogen med vores byggesagsbehandlere
 • Vores tilgængelighed i byggesagsprocessen
 • Måden vi forklarer en afgørelse på
 • Sagsbehandlingstiden
 • Informationen her på hjemmesiden om byggesagsbehandling

Servicemål 

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har med servicemålsaftalen i december 2015 indgået en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for bl.a. byggetilladelser. Konkret er der fastsat nedenstående servicemål for byggesager. Alle servicemål er angivet i kalenderdage.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.