Sagsbehandlingstid på byggesager

Se hvad du selv kan gøre for at få en kort sagsbehandlingstid for din byggeansøgning

Servicemål for sagsbehandlingstid

Servicemålet for sagsbehandlingstiden er et udtryk for den forventede samlede tid, vi skal bruge på at behandle en byggesag, fra vi modtager en fyldestgørende ansøgning, til vi giver en afgørelse.

En ansøgning er fyldestgørende, når vi har alle de nødvendige oplysninger og bilag, fx tegninger og fuldmagter, som vi har brug for, for at kunne behandle din byggesag.

Vi har følgende servicemål for sagsbehandlingstiden:

 • Servicemål for nybygning, tilbygning eller ombygning af hus
  Hvis din ansøgning gælder ændringer ift. hus – f.eks. en ny carport eller helt nyt hus, er servicemålet 40 dage.
   
 • Servicemål for lejlighedsbyggeri (boliger)
  Hvis du skal bygge om i din lejlighed fx rive en bærende væg ned eller lave nyt badeværelse er servicemålet 60 dage.
   
 • Servicemål for lejlighedsbyggeri (erhverv) og industri/lagerbygninger
  For etagebyggeri ift. erhverv er servicemålet 55 dage. For industri- og lagerbygninger er det 50 dage.

Mangelfulde ansøgninger forlænger sagsbehandlingstiden

Vi modtager mange mangelfulde ansøgninger, hvor vi må bede om ekstra oplysninger/materialer for at kunne behandle byggesagen. Hvis du sender en mangelfuld ansøgning bliver sagsbehandlingstiden længere, og det kan derfor godt betale sig grundigt at undersøge, hvad din ansøgning skal indeholde.

Læs mere om typisk ansøgningsmateriale (se under fanen ”Typisk Ansøgningsmateriale”).

Hvis du har spørgsmål til servicemålene for sagsbehandlingstiden kan du kontakte os på 3366 5200, sende en mail til bygninger@tmf.kk.dk eller komme ind i vores kundecenter.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

I tabellen nedenfor fremgår den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesagsbehandlingen.

I tallene indgår sagsbehandlingstider for alle byggesager modtaget efter 1. januar 2017 og afgjort i den viste periode.

Lovliggørelsessager og anmeldelsessager er fritaget for servicemål og indgår ikke i sagsbehandlingstiderne. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.