Særlig støtte til brøkpensionister

Brøkpension er til borgere, der har boet i Danmark i mindre end 40 år, og derfor ikke har optjent fuld førtidspension/folkepension.

Du finder en beskrivelse af, hvad supplerende tillæg til brøkpensionister er og hvordan du eventuelt søger om supplerende tillæg til brøkpensionister. 

Kontakt