Søg

Røgfri Skoletid fra 2019

Fra 2019 har Københavns folkeskoler Røgfri Skoletid. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i skoletiden - uanset hvor de opholder sig.

Hvad er Røgfri Skoletid

Røgfri Skoletid er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilbyder en række aktiviteter og materialer, som kan understøtte arbejdet med Røgfri Skoletid ude på skolerne.

Blandt andet kan skolerne få hjælp til:

  • Undervisning om rygning i udskolingen
  • Tilbud om rygestop til lærere og fagpersoner
  • Informationsmaterialer
  • Forslag til forældreinddragelse.

Læs mere om aktiviteterne på www.roegfri.kk.dk

Røgfri Skoletid ligger i forlængelse af mange års indsats for at nedbringe antallet af rygere både i København og på landsplan. Røgfri Skoletid samarbejder med blandt andre Kræftens bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.

Til dig, der er forælder til en teenager

Som forælder gør du en forskel, og din teenager bliver påvirket af dig, dine holdninger og handlinger. Når du spørger ind til din teenagers tanker om rygning, mindsker du risikoen for at han eller hun begynder at ryge. 

Røgfri Skoletid anbefaler Sundhedsstyrelsens materiale til forældre i indsatsen BUT WHY SMOKE. Her er inspiration til at tale med sin teenager om røg, også hvis ens barn allerede ryger, eller man selv gør. 

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Baggrund

Beslutningen om Røgfri Skoletid er truffet af et bredt flertal i Børne- og Ungdomsudvalget, og skolerne arbejder videre med den lokalt.

Københavns skoler har haft rygeforbud på skolens område siden 2007. Nu er forbuddet udvidet til også at gælde fx lejrskoler, ekskursioner, ture til kiosken og andre situationer, hvor eleverne er udenfor skolens matrikel men stadig i skolens varetægt.

Det er op til de enkelte skoler, hvordan de vil håndhæve Røgfri Skoletid. Skolebestyrelsen skal lave et udkast til et princip (regel) som skal i høring hos elever og ansatte på skolen og vedtages inden 1. marts 2019.

Fakta om rygning blandt unge

  • Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge
  • Blandt de 16-19-årige ryger 11 pct. dagligt og 13 pct. ryger lejlighedsvist 
  • Fra 2013 til 2017 er den samlede andel af rygere mellem 16-19 år steget fra 22 pct. til 24 pct.
  • 18 pct. af de 14-19-årige dagligrygere røg første gang i skoletiden (heraf 3 pct. på efterskole)
  • 8 ud af 10 danskere bakker op om røgfri skoletid på grundskoler – både voksne og unge.

Kilder: Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed 2014; Den Nationale Sundhedsprofil 2017; Epinion for Kræftens Bekæmpelse 2016, Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Danskernes Holdning til Tobak 2017.

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00