Børn og unge med spiseforstyrrelse eller selvskade

ROBUS er et behandlingstilbud for børn og unge med selvskadende adfærd, en spiseforstyrrelse, eller er på vej til at udvikle en.

At have en spiseforstyrrelse vil sige, at tanker om mad, krop og vægt fylder så meget, at det er svært at finde overskud i hverdagen.
Når man har en spiseforstyrrelse, oplever man ofte også problemer på andre områder, f.eks. med skole, venner, familie og i det hele taget med humør og trivsel.

Tegn på en spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på forskellige måder. Man kan være i tvivl, om de problemer man har, egentlig kan kaldes en spiseforstyrrelse. Det, der først og fremmest kendetegner en spiseforstyrrelse, er:

  • At man har mange tanker om mad, krop og vægt, og at man bliver følelsesmæssigt påvirket af tankerne.
  • At man begrænser og kontrollerer sin spisning.
  • Hvis man kan genkende flere af de nedenstående punkter, er det tegn på, at man er mere optaget af mad krop og vægt, end hvad der er sundt – og at man kan være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse.

Få hjælp til at håndtere en spiseforstyrrelse 

ROBUS tilbyder et intensivt manualbaseret samtaleforløb bestående af en afklarende samtale efterfulgt af fem sessioner. Fokus i forløbet er at formidle viden om spiseforstyrrelsens mønstre, vejled­ning i kost, ernæring, ændring af spisemønster og hvordan man som pårørende kan støtte.

Derudover tilbyder ROBUS forløb, hvor der udover det intensive forløb også arbejdes på at lære nye fær­digheder, for at kunne håndtere svære tanker og følelser mere effektivt og blive bedre til at være i nuet. Vi arbejder med fokus på at klargøre værdier, opstille meningsfulde mål og gøre ting, der udvider og beriger hverdagen i det lange løb.

Fælles for begge spiseforstyrrelsesforløb er, at forældrene overvejende deltager i samtalerne. Det er også muligt for den unge at få individuelle samtaler og/eller indgå i gruppeforløb med andre unge. Pårørende indgår som udgangspunkt altid i et pårørendeforløb af tre gange.

Selvskade 

Selvskade er når en person bevidst påfører sig selv smerte eller anden skade – fx ved at brænde, ridse, slå eller skære sig selv.

Det er ofte svært for omgivelserne at forstå selvskade og for den der selvskader, kan det være forbundet med skam og tabu. De fleste der selvskader, bruger det som en måde at overdøve svære følelser og overvældende tanker på. For enkelte kan det også være en måde at kommunikere til omgivelserne om, at man har det svært eller en måde at straffe sig selv på.

Intensivt forløb til unge med selvskadeerfaring

ROBUS tilbyder et manualbaseret samtaleforløb med fokus på følelseshåndtering. Forløbet består af en afklarende samtale og efterfølgende fire sessioner samt en op­følgningssession. Forældre deltager i første og sidste session. Der vil være hjemmearbejde og øvelser i for­bindelse med forløbet med henblik på at øve strategier og håndtering af svære følelser og tanker. Forældre støttes ved hjælp af selvhjælpsma­teriale i forbindelse med forløbet.

Kontakt os 

Du kan kontakte ROBUS i nedenstående træffetider. Telefonen besvares af ROBUS’ behandlere, som kan give råd, vejledning og visitere til ROBUS’ tilbud.

Hvis vi ikke tager telefonen, er vi optaget. Så læg gerne dit telefonnummer og vi ringer tilbage enten tirsdag eller torsdag i træffetiden.

Træffetider telefonnummer er 2147 5498

  • Tirsdage kl. 10.30 – 12.00
  • Torsdage kl. 8.30 – 10.30

Læs mere på vores hjemmeside

Kontakt