Du er her

Pulje til transitprogram for særligt udsatte migranter

Frivillige organisationer kan søge økonomisk støtte til socialt arbejde med særligt udsatte migranter

Borgerrepræsentationen har besluttet at videreføre transitprogrammet for særligt udsatte migranter og har afsat 2,0 mio. kr. pr. år i 4 år. Puljen kan søges af frivillige organisationer.

Transitprogrammet er et tilbud til særligt socialt udsatte migranter. Det blev etableret i begyndelsen af 2015, og fungerer som et samarbejde mellem Socialforvaltningens og en række frivillige organisationer.

Målgruppen for indsatsen er dels marginaliserede arbejdsmigranter, og dels hjemløse migranter uden tilknytning til arbejdsmarkedet med alvorlige sociale problemer – ofte med psykiske problemer og omfattende misbrug.

Socialudvalget træffer afgørelse om hvilke ansøgninger, der opnår støtte. I Socialudvalgets prioritering af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende:

  • Ansøgningen skal opfylde betingelserne for støtte efter servicelovens § 18.
  • Ansøgninger fra foreninger, som går i dialog med andre foreninger om tilrettelæggelse og udførelse af indsatser for målgruppen og foreninger, der kan skaffe medfinansiering.
  • Ansøgninger, der klart beskriver hvilke aktiviteter, der forventes afholdt for tilskuddet, samt de forventede resultater af disse aktiviteter.
  • Ansøgninger, der understøtter den enkelte migrants mulighed for en tilbagevenden til hjemlandet.
  • Ansøgninger fra foreninger og projekter der har ydet en længerevarende solid indsats på det sociale område i København.
  • Ansøgninger, der understøtter forskellige typer indsatser, fx sundhed, overnatning, rådgivning, væresteder, der kan indgå i den samlede ramme for indsatsen.

Foreninger, der har modtaget støtte via den ordinære § 18-pulje, har også mulighed for at ansøge om midler via særpuljen.

Tilskud kan søges til aktiviteter i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Socialforvaltningen gennemfører en midtvejsstatus af aktiviteterne i transitprogrammet medio 2017. Bevillingerne gives for 4 år med mindre resultatet af forvaltningens midtvejsstatus giver anledning til andet. Bevillinger for 2017, 2018 og 2019 forudsætter desuden Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet for de pågældende år.

Ansøgningsskema

Ansøgere skal anvende ansøgningsskemaet nedenfor.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes via mail til saerpulje@sof.kk.dk med følgende tekst i emnefeltet ”ansøgning til saerpulje”.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 12. november 2015.

Ansøgninger, der modtages efter udløbet af ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.