Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
""
C.F. Møller A/S med Alexandra Instituttet A/S har leveret designet af en ny løsning, hvor man kan sortere husholdningsaffald i byrummet.
Mindre lokalplaner og små justeringer af eksisterende lokalplaner vil fremover hurtigere kunne realiseres i København.
Det skal være nemmere at være veteran i København. Det skal en ny veterantovholder og en hotline være med til at sikre.

Sider

Facebook og Twitter