Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
Donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal betyder, at Stadsarkivet kan etablere en skoletjeneste
Den borgervendte kriminalitet falder i Folehaven, og politiet har strøget området fra sin liste over særligt udsatte boligområder.
Alle 70 ansøgninger til Københavns Kommunes genopretningspulje for erhvervslivet er nu vurderet. 16 ansøgere får del i puljens første runde.

Sider

Facebook og Twitter