Du er her

Virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik får I mulighed for at afprøve og opkvalificere en potentiel ny medarbejder.

En virksomhedspraktik kan være en god mulighed for at få afdækket, om en potentiel medarbejder fungerer på jeres arbejdsplads - og hvilke kompetence vedkommende kan bidrage med. For den ledige er det også en god måde at blive opkvalificeret på og vise, at man er en værdifuld arbejdskraft.  

Hjælp til rekruttering

Vi kan hjælpe dig med at få defineret stillingens omfang, finde egnede kandidat og hjælpe med at arrangere jobsamtaler med dem, I vælger. 
Ring til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33 eller send en mail på erhverv@kk.dk - gerne med en beskrivelse af praktikantens arbejdsopgaver. 

Det koster jer ikke noget at have en medarbejder i et praktikforløb.

Varighed

Dagpengemodtagere kan typisk komme i virksomhedspraktik i 4 uger. Dimittender, der ikke har haft arbejde, efter de har afsluttet deres uddannelse, kan dog være 8 uger i praktik.

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpmodtagere kan typisk komme i praktik i 4 uger. Men hvis de mangler erhvervserfaring, har været ledige længe eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan de komme i virksomhedspraktik i 13 uger.

Aktivitetsparate, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobbereog modtagere af ressourceforløbsydelser kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger og evt. blive forlænget.

Aftal med praktikanten, om der er mulighed for fastansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden, når praktikken slutter. Aftaler I løntilskud, skal I huske at kontakte os så hurtigt som muligt. Du må ikke gen-ansætte en medarbejder i praktik. 

Opret en praktik

Hvis du vil have en medarbejder i virksomhedspraktik, skal du lave en beskrivelse af praktikkens indhold med arbejdsfunktioner, der er så tæt på et almindeligt arbejde som muligt. 
Du skal oprette en praktik-stilling på virk.dk Se vejledning

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.