Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Hjælpemidler, handicap-tilgængelighed og skift af valgsted

Her kan du læse om hjælpemidler samt adgangsforhold på valgstederne. Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at skifte valgsted.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en sort filtpen, overlægsplade og lup til rådighed for vælgerne.

På alle valgsteder og brevstemmesteder er der opstillet en handicapstemmeboks med en sort filtpen, lup, overlægsplade og en særlig LED-lampe.

Ved brevstemmeafgivningen på Borgerservice Vesterbro, Nyropsgade 7 samt på følgende 9 valgsteder, er der også opstillet et hæve-/sænkebord samt et CCTV i handicapstemmeboksen: Idrætshuset, Sundbyøster Idrætsanlæg, Rådhuset, Skolen på Amagerbro, Plejecentret Sølund, Tagensbo Skole, Prøvehallen, Vanløsehallerne, Skolen i Sydhavnen.

De 9 valgsteder er inspiceret af godadgang.dk og deres rapporter kan findes på foreningens hjemmeside.

Hjælp til at stemme på afstemningsdagen

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

  • ledsagekort
  • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
  • lægeerklæring
  • erklæring/attest fra en anden myndighed.

Adgangsforhold for vælgere med handicap og nedsat førlighed

På alle valgsteder er det muligt at stemme uanset handicap eller nedsat førlighed. På de valgsteder, hvor der ikke er adgangsforhold egnet til vælgere med handicap eller nedsat førlighed, opstilles en pavillon til stemmeafgivning i umiddelbar tilknytning til valglokalet. På alle valgsteder er det også muligt at stemme fra en parkeret bil.

Skift af valgsted begrundet i handicap eller nedsat førlighed

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted in­den for bopælskommunen.

Du kan søge om at få ændret valgsted fra onsdag den 4. maj 2022. Sidste frist for at søge er tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Du kan hente ansøgningsskemaet i dit borgerservicecenter, eller du kan få det tilsendt ved at ringe til Folkeregistret på tlf.: 3366 3366.

Det udfyldte skema skal afleveres eller sendes til Københavns Borgerservice, Folkeregisteret, Nyropsgade 7, 1602 København V. Att.: Birgitte Knoblauch.

Valgsteder med adgang til valglokalet med kørestol og for vælgere med nedsat førlighed

1. kreds, Østerbro

Syd. Remisen, Blegdamsvej 132.

Østerbro. Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Plads 7.

Øst. Skolen på Strandboulevarden, Rosenvængets Hovedvej 41.

2. kreds, Sundbyvester

Nord. Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2 A.

Sundbyvester. Sundbyøster Idrætsanlæg, Parmagade 8.

Syd. Ørestad Skole, Arne Jacobsens Allé 21.

Vest. Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 130.

Øst. Dyvekeskolen, Remisevej 16.

3. kreds, Indre by

Indre By. Rådhushallen, Rådhuset.

Nord. Øster Farimagsgade Skole, Øster Farimagsgade 40.

Syd. Hal C, Arsenalvej 6.

Øst. Nyboder Skole, Øster Voldgade 15.

4. kreds, Sundbyøster

Nord. Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20.

Syd. Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9.

Øst. Skolen Ved Sundet, Samosvej 50.

5. kreds, Nørrebro

Syd. Korsgadehallen, Korsgade 29.

Øst. Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A.

Nørrebrohallen. Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208.

6. kreds, Bispebjerg

Bispebjerg. Tagensbo Skole, Hovmestervej 19.

Nord. Holbergskolen, Frederiksborgvej 216.

Syd. Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29.

7. kreds, Brønshøj

Brønshøj. Brønshøj Skole, Klintholmvej 5.

Katrinedal. Katrinedals Skole, Vanløse Allé 44.

Kirkebjerg. Kirkebjerg Skole, Vanløsehøj 4.

Nord. Tingbjerg Skole, Ruten 12.

Rødkilde. Rødkilde Skole, Godthåbsvej 274.

Vanløse. Vanløsehallerne Hal 2, Lønstrupvej 5.

Vest. Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65.

Øst. Bellahøj Skole, Svenskelejren 18.

8. kreds, Valby

Midt. Vigerslev Allés Skole, Vigerslev Allé 108.

Nord. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

Sydøst. Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135.

Vest. Lykkebo Hallen, Lykkebovej 32.

9. kreds, Vesterbro

Nord. Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55.

Sydhavn. Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1.

Vest. Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6.

Øst. Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22.

Valgsteder med hæve-/sænkebord og CCTV opstillet i handicapstemmeboksen

1. kreds, Østerbro

Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Plads 7.

2. kreds, Sundbyvester

Sundbyøster Idrætsanlæg, Parmagade 8.

3. kreds, Indre By

Rådhushallen, Rådhuset.

4. kreds, Sundbyøster

Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20.

5. kreds, Nørrebro

Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A.

6. kreds, Bispebjerg

Tagensbo Skole, Hovmestervej 19.

7. kreds, Brønshøj

Vanløsehallerne Hal 2, Lønstrupvej 5.

8. kreds, Valby

Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

9. kreds, Vesterbro

Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1.

Informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V