Søg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter

Her kan du følge med i, hvad udvalget har af udgifter til mødeforplejning mv.

Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget.

Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i eksempelvis januar muligvis først optræder i marts.

Udgifterne er angivet eksklusiv moms. Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over.

Forplejning

Dækker udgifter til mødeforplejning - kaffe, vand, mad mm. - i forbindelse med møder i udvalget. 

Rejser mm. 

Udgifter til transport, overnatning og forplejning i udlandet, samt udgifter til rejser i Danmark, hvor der har været overnatning. På en del af rejserne er politikerne ledsaget af en eller flere af kommunens embedsmænd og udgifter til disse er inkluderet i det samlede rejseregnskab. 

Udgifter til gaver og repræsentation i forbindelse med rejsen er også medtaget. Du læse mere om udvalgets studierejser her

Øvrige udgifter 

Dækker udgifter til f.eks. særarrangementer og konsulenter.

Udgifter

2012

Samlede udgifter i første halvår 2012 (i kr. ekskl. moms)

Forplejning udvalgsmøder 

 • Januar: 2193
 • Februar: 1.440

Rejser mm.

 • Februar: 444

Øvrige udgifter

 • Januar: 200

2011

Samlede udgifter i 2011 (i kr. ekskl. moms)

Forplejning udvalgsmøder 

 • Marts: 3.470,40
 • April: 5.065
 • Juni: 8.277
 • Juli: 8.103  
 • August: 350
 • September: 2.909
 • Oktober: 4.027
 • November: 739

Rejser mm.

 • Marts: 39.415*
 • Juni: 7.004

Øvrige udgifter

 • Februar: 84
 • Oktober: 8.876 
 • November: 408
 • December: 5.569

2010

Forplejning udvalgsmøder 

 • Marts: 745
 • April: 3.064
 • Maj: 2.401
 • Juli: 4296
 • September: 43
 • Oktober: 3.382 
 • November: 1.000
 • December: 566

Rejser mm.

 • Januar: 36.0861
 • Februar: 5.000
 • Marts: 52.1442
 • Maj: 500
 • Juni: 177.4613

Øvrige udgifter

 • Marts: 29.161
 • December: 17.674

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V