Søg

Socialstrategien - en by med plads til alle

Kernen i vores socialstrategi er, at København skal være en by hvor alle har mulighed for leve et værdigt liv, også københavnere med særlige behov. Hvor vi tager hånd om hinanden og for de som har brug for ekstra hjælp i hverdagen.

Med Socialstrategien vil vi sikre et fælles fundament, der skal hjælpe København på vej, til at blive en by med plads til alle.

Socialstrategien - en by med plads til alle er for alle københavnere, der har behov for støtte: Børn, voksne, familier og ældre mennesker. Det kan være københavnere med handicap, sindslidelse, misbrug, kriminalitet, hjemløshed og mistrivsel. Fælles for de mennesker er, at de har ret til at leve et godt og værdigt liv på egne præmisser.

Strategien skal omsættes i det daglige arbejde i Socialforvaltningen gennem udviklingsplaner på det enkelte tilbud eller enhed.

Socialforvaltningen arbejder løbende på at kvalitetsudvikle, for vi har en ambition om at være en organisation, hvor vi hjælper hinanden på tværs af tilbud, centre og målgruppeområder til gavn for borgere.

De to første punkter handler om den udvikling vi ønsker at fremme for borgeren. Punkt 3 og 4 handler om hvordan Socialforvaltningen skal være som organisation, for at lykkes med indsatsen for borgerne.

Principperne i Socialstrategien

Socialstrategien København - en by med plads til alle - bygger på fire overordnede principper:

  • Et værdigt liv
  • Et selvstændigt liv
  • En helstøbt løsning
  • En sund og faglig stærk organisation

De fire principper går igen i de redskaber, som Socialforvaltningen bruger for at realisere Socialstrategien.

Eksempler på redskaber

Borgerens plan

Med Borgerens Plan har vi udviklet én plan, der følger borgeren. Den skal fremme overblikket både for borgeren og for medarbejderne, og hjælpe til at skabe bedre sammenhæng i samarbejdet.
 

FIT - Feedback Informed Treatment

I Københavns Socialforvaltning arbejder vi med Feedback Informed Treatment (FIT), et redskab som SOF har erfaring i at arbejde med.

Særligt de sidste 3-5 år er der sket en stigning i FIT-aktiviteterne i forvaltningen.  

Brugertilfredshedsundersøgelser

I Socialforvaltningen interesserer vi os for, om borgerne er tilfredse med den service og de ydelser de modtager

Socialforvaltningen arbejder systematisk med brugertilfredshedsundersøgelser for, at vi løbende kan udvikle kvaliteten i vores indsats.

Rammeaftale med Region Hovedstaden

Socialforvaltningen samarbejder med Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde.

Find rammeaftalen Udviklingsstrategi og styringsaftale for det specialiserede socialområde 2018 på regionh.dk

Socialstrategien - en by med plads til alle

Vil du vide mere om Socialstrategi - en by med plads til alle

Center for Socialpolitik og Udvikling

Bernstorffsgade 17, 5.sal

1577 København V