Dit liv - vores fællesskab

Københavns Kommune vil understøtte ældre i at udfolde deres ressourcer, være en del af fællesskaber og leve det liv, de ønsker.

I Københavns Kommune er der en bred vifte af tilbud til dig, som ønsker et aktivt hverdagsliv og samvær med andre.

Her kan du finde tilbud, som giver mening for lige netop dig - Uanset om du har mange kræfter og overskud eller om du gennemgår en svær periode i dit liv. Tilbuddene strækker sig over aktiviteter i foreningslivet, gruppeaktiviteter, spisefællesskaber, støtte til at etablere sociale kontakter og meget mere.

Københavns Kommune ønsker at sætte fokus på ensomhed

Med dette initiativ vil Københavns Kommune forebygge, at borgerne bliver ensomme og støtte de borgere, der er blevet ensomme, til igen at magte deres liv og få en bedre psykisk sundhed. Det vil Københavns Kommune gøre ved at understøtte ældre borgere i at udfolde deres ressourcer, dyrke interesser og være en del af fællesskaber, således at kommunens borgere kan leve det liv, de ønsker.

Indsatser

Vis alle

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene tilbyder alt fra foredrag, undervisning i brug af computer og mobiltelefon til motion og bevægelse, udflugter, teater og korsang. 

Besøg aktiv.kk.dk

Aktiviteter i Ældrebolig

På baggrund af erfaringer fra projektet ”Aktiviteter i Ældrebolig”, som afsluttede i 2017, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat puljen ”Nye Lokale Fællesskaber”.

Denne pulje har til formål at udvikle aktiviteter, som kan bidrage til at forebygge ensomheden og øge livskvaliteten blandt ældre i almene boligområder.

Besøgsbaby

Besøgsbabyer er et livsbekræftende og glædesbringende tiltag på en række plejehjem i Københavns kommune. Her inviteres babyer og deres forældre til at besøge byens ældre.

Du og dit barn er velkomne til at komme på besøg alene, eller I kan komme flere sammen. Der er altid kaffe og te og mulighed for en hyggelig snak på tværs af generationer.

Det er helt op til jer, hvor ofte og hvor længe ad gangen I vil komme på besøg. Du skal bare tage kontakt til plejehjemmets kontaktperson og aftale dit besøg. 

Læs mere på kk.dk/besoegsbaby

Bliv frivillig i København

Du kan blive del af frivillige fællesskaber i det fri, på kultur- og fritidsområdet og på det sociale område i København.

Læs mere på kk.dk/frivillig

Boudlægspuljen

Arbejder du med indsatser der retter sig mod at afhjælpe ensomhed blandt ældre, har du mulighed for at søge midler fra boudlægspuljen.

Læs mere om indsatsen mod ensomhed

Guidet fælleslæsning

Borgere med interesse for litteratur indgår i læsegrupper, hvor en uddannet læseguide læser tekster højt og guider ved hjælp af åbne spørgsmål deltagerne igennem en personlig læseoplevelse og fælles refleksion.

Guidet fælleslæsning er et samarbejde mellem Københavns Kommunen og Læseforeningen, som anvender ”The reader method” fra Storbritannien. Der er læsegrupper i flere plejecentre, aktivitetscentre og enkelte boligselskab.

Kontakt Læseforeningen for mere information (laeseforeningen.dk)

Liv på plejecenter

’Liv på plejecenter’ er en tilgang, der har fokus på, at borgere, der bor på et plejecenter, i højere grad end i dag skal have mulighed for at leve et sammenhængende hverdagsliv med deltagelse i sociale relationer og aktiviteter, der gør, at den enkelte oplever hverdagen som meningsfuld og dermed skaber værdi for sig selv og andre.

Tilgangen understøtter, at man på plejecentrene kan samarbejde om at finde nye løsninger i det daglige arbejde med at understøtte borgernes mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på egen hverdag – den individuelle, såvel i samvær med andre. 

Livsmodsgrupper

Livsmodsgrupper er et sted hvor man menneske-til-menneske mødes og hjælper hinanden med sorgen over at miste en ægtefælle, pårørende eller måske et barn, og den efterfølgende ensomhed. 

Hør hvad deltagere og frivillige siger om at være med i en livsmodsgruppe (aeldresagen.dk)

Overblik over foreningslivet i København

På aktivtaeldreliv.dk kan du som ældre borger, eller pårørende, få et overblik over de aktiviteter og tilbud, der findes inden for et bestemt område eller interessefelt i lokalområdet.

Besøg aktivtaeldreliv.dk

Seniorguiden

Du kan ringe til Seniorguiden, hvis du har spørgsmål eller ønsker én at dele dine tanker og bekymringer med. Tankerne kan handle f.eks. om flytning, pension, Borgerservice eller hvordan du får en besøgsven eller kommer på tur med andre ældre. 

Find kontaktoplysninger på Seniorguiden (hovedstaden.drk.dk)

Spisetilbud

Spisetilbud er en ordning, hvor du kan søge om at få dagens hovedmåltid på et spisested, så du kan spise i selskab med andre.

Læs mere om spisetilbud

Analyser og redskaber til arbejdet med ensomhed

Hvis du vil vide mere om ensomhedsindsatsen i Københavns Kommune eller andre relevante analyser kan du læse mere her.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan være med til at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre, kan du også finde forskellige redskaber samt inspiration til hvad du kan gøre.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00