Om Demensvenligt Vanløse

Et projekt om demensvenlighed i Vanløse 2021-2023

Københavns Kommune er i gang med at gøre Vanløse til den første demensvenlige bydel i København, hvor borgere med let demens og deres pårørende kan forsætte med at leve en almindelig hverdag og forblive en del af lokalsamfundet.

Demensvenligt Vanløse er et 3-årigt projekt, der løber frem til udgangen af 2023. Projektet sker i tæt samarbejde med Københavns Ældreråd og Vanløse Lokaludvalg.

Hvad er en demensvenlig bydel

Vis alle

Kendetegn ved en demensvenlig bydel

Trygt at bevæge sig rundt

I en demensvenlig by skal det opleves trygt at bevæge sig hen på den lokale café, tage på biblioteket eller gå i supermarkedet.

Let af finde vej

Borgere med demens skal kunne finde rundt i byrummet og komme rundt med offentlig transport.

Aktivt fritidsliv for mennesker med demens

Det skal være muligt for mennesker med let demens at forsætte med fritidsaktiviteter og fastholde et aktivt og socialt liv.

Viden om demens

Borgere skal have en viden om demens og kende til, hvordan man hjælper mennesker med demens på en værdig måde. Samtidig skal borgerne kende til de tidlige tegn på demens, så de er opmærksomme på, hvis nogen i deres omgangskreds ændrer adfærd og vide, at der er hjælp at hente, hvis man får en demensdiagnose.

Hvis du, din forening eller din butik vil vide mere om forebyggelse og demensvenlighed, så tag kontakt til Demensvenlig Vanløse. Vi kommer gerne på besøg og holder foredrag eller giver tips til demensvenlig indretning.

Hvordan bliver Vanløse demensvenligt?

Partnerskaber

Vi arbejder på at etablere samarbejde og partnerskaber med lokalmiljøet, fx de lokale butikker, foreningslivet og kommunale institutioner.

Vi ønsker, at fx medarbejderne i supermarkedet blive klædt på til at møde borgere med demens med forståelse og kan hjælpe borgere med demens med at varetage deres indkøb.

Videndeling

Samtidig vil vi arbejde for, at viden om demens øges blandt borgerne i Vanløse, så den forbipasserende på gaden kender de udfordringer, som demens medfører, og ved hvordan enkle handlinger kan gøre en forskel i borgerens hverdag.

Fysisk indretning af byens rum

Det skal være trygt for borgere med demens at bevæge sig rundt i Vanløse, og der arbejdes derfor sideløbende med initiativer, der kan forbedre det fysiske byrum.