Forebyggelse af demens

Sådan forebygger du demens.

Høj alder har stor betydning 

Høj alder udgør den stærkeste risikofaktor for udvikling af demens. Men det er vigtigt at huske på, at demens skyldes sygdom i hjernen og derfor ikke er en naturlig følge af at blive ældre. Det betyder heldigvis også, at det til en vis grad er muligt at forebygge demens eller at forsinke tidspunktet for demenssymptomer.  

Udskyd sygdommen med sund livstil 

Der er ikke noget der tyder på, at det er muligt helt at fjerne risikoen for at udvikle en demenssygdom. Men da demens som oftest optræder meget sent i livet, vil en udsættelse af symptomerne have stor betydning for, hvor længe man skal leve med sygdommen og for, hvordan sygdommen udvikler sig.  

Dét, der forebygger demens, er i store træk det samme som dét, der forebygger andre af de store livsstilssygdomme, fx hjerte-kar-sygdomme. Dét der er godt for hjertet, er også godt for hjernen.  

Generne spiller også ind 

Men selvom man kan gøre meget, er det ikke ensbetydende med, at det er ens egen skyld, hvis man så rammes af demens. For cirka 60 procent af demenstilfælde er bestemt af gener og andre faktorer, som man ikke har indflydelse på.

Hvordan kan jeg forebygge?

Vis alle

Pas på din hørelse

Nedsat hørelse giver 90 procent forøget risiko for demens, så du skal passe godt på din hørelse. Derfor lyder rådet, at du først og fremmest skal passe godt på din hørelse, når du er ung, så du helt undgår høreskader. Hvis skaden alligevel sker, så få fat i et høreapparat - så falder risikoen for demens til et gennemsnitligt niveau.  

Hold dig mentalt aktivt

Et udfordrende arbejde eller stimulerende fritidsinteresser er nogle af de bedste måder at nedsætte din risiko for demens på. Øv dig på udenlandske sprog eller lær at spille et musikinstrument - det er med til at holde din hjerne i gang.

Bevæg dig

Fysisk aktivitet kan nedsætte risikoen for demenssygdomme. Fitness og løbeture er godt, men noget så enkelt som en gåtur kan også medvirke til at gøre din hjerne skarpere.

Faktisk viser undersøgelser at en halv times gåtur i rask tempo kan nedsætte din risiko for at få demens. Hvis du savner nogen at gå en tur med, kan du se, om der er et gå-fællesskab i nærheden af din bopæl på Københavns Kommunes motionskort. Her kan du finde klubber, som tilbyder fælles gå- eller cykelture, men der er også tilbud, hvor du blot møder op på dagen.

Har du mere lyst til en anden form for fysisk aktivitet, kan du finde mange andre forskellige motionstilbud på motionskortet.

God jagt – og god tur!

Kvit smøgerne og drik med måde

Rygning er forbundet med 60 procent øget risiko for demens. Og hvis du allerede er ryger, falder risikoen igen, hvis du holder op.  

Et for højt alkoholforbrug gennem mange år skader også hjernen. Hold dig derfor indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinje på max. 10 genstande om ugen for både mænd og kvinder. 

Pas på dit mentale helbred

Både depression og langvarig stress er risikofaktorer for demens. Sørg derfor at få diagnosticeret og behandlet depression, så du kan nedsætte din risiko for demens senere i livet.

Sov godt

Vi skal sørge for at få god og tilstrækkelig søvn. Hvis vi sover dårligt eller for lidt, ophober affaldsstoffer sig i hjernen, og det, mener forskere, kan øge risikoen for demens.

Ned med blodtrykket

Et forhøjet blodtryk øger risikoen for demens, og sammenhængen ses allerede fra 40-årsalderen. Det er derfor vigtigt at gå til lægen og få et for højt blodtryk behandlet.  

Undgå hjernerystelse

Mange hjernerystelser, kraftige hjernerystelser eller kraniebrud øger risikoen for at udvikle demens. Har du tendens til svimmelhed eller andet som øger din risiko for at falde, er det derfor en god ide at få hjælp til, hvordan du kan minimere risikoen.