Københavns Kommuneplanstrategi

Københavns Borgerrepræsentation skal hvert 4. år vedtage en kommuneplanstrategi. Strategien er Borgerrepræsentationens vurdering af og strategi for byens fysiske udvikling. Kommuneplanstrategien er forløberen for kommuneplanen.

Kommuneplanstrategi 2023 - fremtidens klimavenlige hovedstad

Under overskriften 'Fremtidens klimavenlige hovedstad' igangsætter Borgerrepræsentationen i 2023 en dialog om en række centrale dilemmaer i byens udvikling. Det sker i forslag til Kommuneplanstrategi 2023, der skal danne grundlag for en revision af kommuneplanen i 2024.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanstrategien 2023 har Københavns Kommune publiceret en hjemmeside, hvor du kan læse om  processen for vedtagelsen af den nye kommuneplanstrategi og kommuneplan. Du kan også finde de analyser, der er en del af det faglige grundlag for strategien og kommuneplanen. Siden vil løbende blive opdateret med nyheder, analyser, politiske beslutninger samt information om høringer og borgerarrangementer.

Se hjemmesiden om Kommuneplanstrategi 2023 her.

Kommuneplanstrategi 2018 - verdensby med ansvar

Den gældende Kommuneplanstrategi 2018, ’Verdensby med ansvar’, blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 28. februar 2019. Strategien og opsamlingen fra den gennemførte borgerdialog, kaldet københavnersnak, kan hentes som pdf nederst på siden. Strategien danner grundlag for den gældende kommuneplan, Kommuneplan 2019

Hvad er en kommuneplanstrategi?

Vis alle

En strategi for byens fysiske udvikling

Kommuneplanstrategien er Borgerrepræsentationens vurdering af og strategi for byens fysiske udvikling. Kommuneplanstrategien er forløberen for kommuneplanen. Strategien er lovpligtig og skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen. Den skal også indeholde beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed. Københavns Kommune forventer, at der vedtages en ny kommuneplanstrategi ved udgangen af 2023.

Kontakt

Center for Byudvikling

Rådhuspladsen 1

1550 København V