PLUS-Plads

PLUS-pladser i daginstitutioner

En PLUS-Plads er til børn, som har sproglige og/ eller trivselsmæssige udfordringer. Der er oprettet 500 pladser, fordelt i hele byen, i en række vuggestuer og børnehaver. Pladserne er placeret i almindelige daginstitutioner, hvor der i forvejen er mange børn med dansk som modersmål.

Sådan får dit barn en PLUS-plads

Sundhedsplejersken, sprogvejlederen eller andre fagpersoner kan indstille dit barn til en PLUS-plads. Det sker via en skriftlig ansøgning, som skal indeholde en faglig begrundelse for, at barnet har behov for en PLUS-plads. Ansøgningen sendes – efter aftale med barnets forældre – til visitationsudvalget i det område familien bor i. Her vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt dit barn indstilles til en PLUS-plads eller ej.

Hvis dit barn ikke tildeles en PLUS-plads, kan det få tilbudt en daginstitutionsplads på lige vilkår med andre børn efter de til enhver tid gældende anvisningsregler.

Kontakt