Pasning og skole - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan dagtilbud og skoler fungerer under corona.

Opdateret den 21. april kl. 14.00

Vuggestue, dagpleje og børnehave

Vuggestuer, børnehaver og dagplejer er åbne som normalt med ekstra fokus på hygiejne, afstand og en smittefri hverdag.

Forældre og besøgende skal bære mundbind eller visir indendørs. I forbindelse med indkøring eller overgange til fx børnehave, kan det dog være nødvendigt at tage mundbindet af, hvis mundbindet gør barnet utrygt.

Det er ikke længere muligt at registrere midlertidig orlov, hvis man holder sit barn hjemme fra vuggestue, dagpleje eller børnehave, og på den måde få betalingsfrihed. Orlovsperioden løb til den 26. marts 2021, og sidste mulighed for at registrere orlov var onsdag den 17. marts.

0.-4. klassetrin

Elever i 0. – 4. klasse er tilbage i skole og fritidsinstitution. Børnene er i deres stamklasser i frikvarterer, spisepauser og i undervisningen, og det vil så vidt muligt være de samme voksne, som er gennemgående for elevernes hverdag i skolen. Personalet bliver tilbudt 2 ugentlige hurtigtest på skolen. 

Elever og forældre orienteres direkte af deres skole via Aula om, hvordan undervisningen foregår. Undervisningen er nødundervisning, og der undervises derfor ikke nødvendigvis i fuldt skema. 

5.-10. klassetrin

Elever i 5.-10. klasse modtager indendørs undervisning på skolen hver anden uge. Undervisningen foregår i stamklassen, og det er så vidt muligt de samme lærere, som følger eleverne de uger, hvor de er på skolen. Eleverne må også komme tilbage i fritidscentrene de uger, hvor de har fysisk fremmøde på skolen.

I de uger, hvor eleverne ikke modtager indendørs undervisning på skolen, modtager de digital fjernundervisningen derhjemme. Elever i 5.-8. klasse har dog mulighed for at mødes til udendørs undervisning i stedet. Fjernundervisningen er nødundervisning, og der undervises derfor ikke nødvendigvis i fuldt skema. 

Elever og forældre orienteres løbende af på AULA om både fysisk undervisning, muligheden for udendørs undervisning og digital fjernundervisning.

Tilbud om test af elever der er fyldt 12 år

Alle elever, der er fyldt 12 år, opfordres kraftigt til at blive corona-testet, inden de kommer til undervisning på skolen, dog højst to gange om ugen. Testen kan enten være en hurtigtest eller den mere grundige PCR-test og bør højst være 72 timer gammel. 

For at gøre det lettere at blive testet tilbyder Københavns Kommune hurtigtest på skolen til de elever, der er fyldt 12 år. Tilbuddet gælder de uger, eleverne har undervisning på skolen. Testen er en næseborspodning med en kort podepind, som føres nogle få centimeter op i næsen. Testen bliver udført af uddannet podepersonale.

Elever og forældre vil få mere information om testtilbuddet og om samtykke til test fra deres skole.

Smitte og nære kontakter

Vi skal fortsat passe ekstra godt på hinanden. Både børn og voksne skal blive hjemme, hvis de oplever symptomer på corona-virus. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Hvis du får symptomer på COVID-19 og Særligt om børn og COVD-19.

Hvis et barn bliver smittet med corona-virus, er det vigtigt at informere skolen eller institutionen og holde barnet hjemme.

I tilfælde af smitte på en institution eller skole vil forældrene til de såkaldte ”nære kontakter” få direkte besked fra den lokale leder. Nære kontakter skal testes to gange for corona-virus og blive hjemme, indtil der er negativt svar på begge corona-test. Testene skal tages 4 og 6 dage efter sidste kontakt med den smittede. Børn under 13 år kan vælge 7 dages isolation i stedet for test. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Nær kontakt til en smittet og Hvornår du skal testes for COVID-19.

 Mulighed for at søge dagpenge

Hvis dit barn er hjemsendt enten som nær kontakt eller som corona-smittet, kan du være berettiget til at få dagpenge, mens du passer dit barn. Du kan læse mere om muligheden på denne side på Borger dk

Rejsevejledning

Følg Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvis du eller din familie skal ud at rejse. Vejledningerne opdateres løbende og opdeler lande og regioner i grønne, gule, orange og røde. Find de præcise rejsevejledninger på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Særlige indrejseregler

Følg Udenrigsministeriets rejsevejledninger, hvis du eller din familie skal ud at rejse. Vejledningerne opdateres løbende og opdeler lande og regioner i grønne, gule, orange og røde. Farverne har betydning for, om du ved indrejse skal testes og i isolation. 

Børn og unge til og med 14 år er undtaget kravet om test og isolation, hvis de har rejst i lande, der medfører krav om test og isolation. De opfordres dog til at lade sig teste og blive hjemme på lige fod med andre.

Bemærk, at det kan tælle som ulovligt fravær, når dit barn er hjemme efter en udlandsrejse.

Læs mere her: Rejser til eller via Danmark

Kontakt