Pasning og skole - sådan gør vi under corona-virus

Se, hvordan situationen påvirker pasning og skole i Københavns Kommune.

Opdateret den 9. april kl: 16:55

Kommunens skoler og institutioner er lukkede til og med tirsdag den 14.  april.

Daginstitutioner og skolegang for 0. - 5. klasser åbner gradvist fra onsdag den 15. april.

Der er nødpasning for børn til 3. klasse, indtil skoler og institutioner er åbne igen.
 

Kontrolleret genåbning af institutioner og 0. – 5. klasse

Regeringen har besluttet at genåbne daginstitutioner, skoler for 0. - 5. klasse og de tilhørende fritidshjem (0. – 3. klasse) og klubber (4. - 5. klasse) samt specialtilbud på alle klassetrin fra onsdag den 15. april – forudsat at vi alle fortsat passer på hinanden og bliver ved med at følge hygiejnereglerne de kommende påskedage.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for de fysiske rammer og den daglige hygiejne på alle skoler og institutioner. Skoler og institutioner skal leve op til Sundhedsstyrelsens krav, før de kan åbne. Københavns Kommune forventer at være klar til at åbne en del af byens institutioner og skoler onsdag den 15. april, mens andre vil åbne de efterfølgende dage.

Den enkelte institutionsleder og skoleleder vil lave konkrete planer for hverdagen ud fra Sundhedsstyrelsens krav til for eksempel afstand ved aflevering, planer for håndvask, inddeling af børn og brug af udearealer. Københavns Kommune udarbejder desuden planer for rengøring, så de genåbnede skoler og institutioner lever op til kravene fra sundhedsmyndighederne.

Selvom skoler og institutioner åbner igen, bliver hverdagen anderledes, end vi er vant til. Undervisningen og de pædagogiske tilbud vil være påvirket af den specielle situation i lang tid fremover og vil afhænge af de fysiske rammer og medarbejdersituationen.

Alle forældre vil i slutningen af påsken blive informeret direkte gennem KbhBarn eller AULA om, hvornår deres institution eller skole forventes at åbne.

Børn til og med 3. klasse, der går på institutioner eller skoler, som endnu ikke er genåbnede, har som hidtil mulighed for nødpasning – se mere nedenfor.

Fjernundervisning for 6. – 9. klasse

6. – 9. klasse skal fortsat blive hjemme og vil modtage fjernundervisning som hidtil. Afgangseksaminerne for 9. klasse er aflyst. De afsluttende standpunktskarakterer vil blive ophøjet til prøvekarakterer.

Nødpasning i hverdage

Børn til og med 3. klasse, der går på institutioner eller skoler, som endnu ikke er genåbnede, har som hidtil mulighed for nødpasning. Nødpasningen er for de forældre, som skal møde på arbejde og ikke har andre pasningsmuligheder.

Børnene vil blive passet i mindre grupper á 5-6 børn – maksimalt 10 personer inklusive voksne. Der vil være ekstra hygiejnetiltag og øget rengøring for at mindske smitterisikoen. Se hygiejnevejledningen nederst på siden.

Børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov tilbydes nødpasning op til 25 år.

Hvis din private pasningsordning eller private institution er lukket, kan du også gøre brug af nødpasning.

Kontakt din institutionsleder, skoleleder eller dit lokale områdekontor, hvis du har brug for nødpasning – se telefonnumre til områdekontorer nedenfor.

Nødpasning i påskens helligdage

Hvis du har brug for nødpasning i påskens helligdage (9. – 13. april), kan dit barn få plads i en af de institutioner, som normalt er åbne aftener og weekender. Institutionerne er bemandede med eget personale, og voksne fra andre enheder følger altså ikke følge med.

Nødpasning i helligdagene er kun for forældre i samfundskritiske funktioner, som ikke har andre pasningsmuligheder.

Har du akut brug for nødpasning i påskens helligdage, skal du kontakte 29 46 12 31 i tidsrummet kl. 9 - 15.

Områdekontorer

  • Amager: 33 66 74 00
  • Brønshøj og Vanløse: 27 77 02 20
  • Nørrebro og Bispebjerg: 40 42 84 92
  • Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave: 24 52 62 50
  • Indre By og Østerbro: 26 77 79 53
     

Åbne hverdage i tidsrummet kl. 7 - 14.

Kontakt