Søg

Pasning og skole – coronainfo

Se, hvordan COVID-19 påvirker dagtilbud og skoler.

Tilbud om test på skoler

Alle elever fra 1. klasse og op tilbydes to ugentlige test på deres skole.

Der er også mulighed for udlevering af selvtest til elever.

Opdateret den 27. januar 2022 kl. 11:07

 

NB: Med udgangen af januar er covid-19 ikke længere en samfundskritisk sygdom - indholdet er derfor under opdatering.

 

0. - 10. klasse

I skolen opdeles eleverne, så klasser så vidt muligt ikke har undervisning og frikvarter sammen. På fritidshjem og klub skal eleverne også så vidt muligt være i faste grupper, der ikke har aktiviteter sammen. Desuden opfordres til, at større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses.

Alle elever fra 1. klasse og op opfordres til at blive testet to gange om ugen. Læs mere på siden hurtigtest af skoleelever.

Der er krav om brug af mundbind for forældre og gæster indendørs på skoler, KKFO og klubber.

Dagtilbud

Vuggestuer, børnehaver og øvrige dagtilbud er åbne som normalt, men børnene holdes så vidt muligt inden for egen stue eller gruppe. Vi beder samtidig forældrene om at aflevere og hente jeres barn udenfor.

Der er krav om brug af mundbind for forældre og gæster indendørs.

Hvis dit barn får symptomer

Både børn og voksne skal blive hjemme, hvis de har symptomer på coronavirus. Hvis et barn bliver smittet med coronavirus, er det vigtigt at informere skolen eller institutionen og holde barnet hjemme. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Hvis du får symptomer på COVID-19 og Særligt om børn og COVD-19. Du kan kontakte Coronahotline for smitteopsporing, hvis du har spørgsmål. Du finder kontaktoplysningerne hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis dit barn er nær kontakt

Hvis du eller dit barn har været i nær kontakt med en smittet, kan nedenstående guides være en hjælp til at finde ud af, hvordan du/I skal forholde jer. 

Guide for børn i skole og dagtilbud

Guide til unge og voksne

Mundbind & Hygiejne

Skal børn og personale bruge mundbind, når de rejser med kollektiv trafik?

Ja. Kravet om mundbind gælder alle medarbejdere og børn, der er fyldt 12 år. Mundbindet skal bæres under transporten og på stationen/perronen. Mundbindet kan fjernes, hvis der spises eller drikkes.

Hvis skolen eller institutionen kører med den kollektive trafik, stilles mundbind til rådighed af skolen/institutionen.

Forældre skal selv sørge for mundbind, hvis et barn kører i kollektiv transport til og fra dagtilbud eller skole.

Brugen af mundbind gælder også kørsel med lukkede grupper, fx elever, der transporteres til og fra specialskoletilbud. 

Gør I ekstra rent?

Ja. Der er afsat 25 % ekstra tid til rengøringen for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der er fokus på håndhygiejne, rengøring og aftørring af legetøj og overflader samt grundig udluftning.

Smitte & smitteforebyggelse

Må mit barn møde op med snottet næse?

Det vil altid være en individuel vurdering, om barnet kan møde op eller ej. Dit barn må komme i skole og institution, når det er raskt og aktivt kan deltage i dagens aktiviteter på lige fod med de andre børn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer ikke typisk for corona. Stoppet næse eller løbenæse kan dog være tegn på andre infektioner, og hvis det påvirker barnets almentilstand, skal barnet blive hjemme.

Du kan læse mere om hvilke symptomer, der kan være tegn på corona, i Sundhedsstyrelsens informationsark https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19 

 

Må børn i risikogrupper møde op?

Hvis dit barn er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, og du er utryg ved at sende dit barn afsted, skal du kontakte din læge.

Læs mere om personer i øget risiko ved Covid-19.

Er der krav om coronapas på skoler og i institutioner?

Ja, i Københavns Kommune er der krav om, at medarbejdere har et gyldigt coronapas, når de arbejder på kommunens skoler og institutioner. Kravet gælder også i selvejende institutioner.

Forældre og børn skal ikke have coronapas for at komme på skoler og i institutioner.

Hvis skolen må hjemsende eleverne

Hvem kan få nødpasning, hvis eleverne hjemsendes?

Nødpasning tilbydes i udgangspunktet til alle elever i 0. til og med 4. klasse under hjemsendelser. Det er op til den enkelte familie at vurdere, om der er behov for nødpasning.

Hvad sker der med undervisningen, hvis eleverne hjemsendes?

Eleverne modtager fjernundervisning derhjemme de dage, hvor eleverne skulle have været i skole. Skolerne melder ud på Aula, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt for de enkelte klasser. Du kan altid kontakte dit barns lærere, hvis du har spørgsmål til undervisningen.  

Er der pligt til at deltage i fjernundervisning, hvis eleverne hjemsendes? 

Ja. Eleverne skal deltage aktivt i fjernundervisningen, som skolen stiller til rådighed under en hjemsendelse, og de skal løse de opgaver, som lærerne stiller. Hvis du eller dit barn har spørgsmål til undervisningen, kan I altid kontakte læreren for at få hjælp.  

Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver syg og ikke kan følge fjernundervisningen? 

Hvis man er syg og ikke kan følge fjernundervisningen, skal man orientere skolen via de kanaler, man plejer at anvende, når man bliver syg.  

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00