Plant træer og gør byen mere grøn

Indgå et partnerskab med Københavns Kommune og få et eller flere træer. Vi leverer træerne - du står selv for plantning og pasning.

Der er ikke flere midler i puljen til partnerskabstræer, og da puljen udløber med årets udgang, bliver der ikke tilført nye midler.

Hvad går projekt Partnerskabstræer ud på?

Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Derfor har der i en årrække været afsat en pulje til indkøb af træer til private arealer. Her har du som borger kunnet indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe et eller flere træer på et privat areal, så længe træet er synligt for andre københavnere og kommer byen til gode.

Ansøg om partnerskabstræ

Du kan ikke længere søge midler fra puljen. Alle midler er brugt på træer til byen. Har du allerede sendt os en ansøgning, vil vi naturligvis behandle den.

Er du vild med træer og natur i byen kan du to gange årligt søge midler fra puljen til biodiversitet.

Læs om puljen til biodiversitet, kriterier og ansøgningsfrister.

 

Læs mere i spørgsmål og svar om partnerskabstræer

Har du spørgsmål om projektet og behandling af ansøgninger kan du skrive til partnerskabstrae@tmf.kk.dk.

Kontakt