Plant træer og gør byen mere grøn

Indgå et partnerskab med Københavns Kommune og få et eller flere træer. Vi leverer træerne - du står selv for plantning og pasning.

Projekt Partnerskabstræer er sat i bero

Projektet Partnerskabstræer er omfattet af regeringens anlægsloft, der betyder, at Københavns Kommune er nødt til at sætte flere projekter i bero resten af 2019. Det er derfor ikke længere muligt at ansøge om et partnerskabstræ.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår projektet starter op igen, eller om det bliver yderligere udskudt. Vi forventer at have en afklaring inden årsskiftet og opdaterer denne side, så snart der er nyt.

Hvad går projekt Partnerskabstræer ud på?

Københavnerne sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Derfor er der givet en pulje til indkøb af træer til private arealer. Som borger kan du indgå et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe et eller flere træer på et privat areal, hvor træet også kommer københavnerne og byen til gode.

Kontakt