Du er her

Parkering

Skal du parkere i København, kan du her se gældende regler og få overblik over, hvad det koster at parkere i forskellige bydele.

Som beboer kan du:

Som besøgende kan du:

Du har fået en p-afgift / p-bøde:

Du kan også klage ved at kontakte os på andre måder. Se kontaktoplysningerne i bunden af siden. Du skal dog være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er kortest, hvis du klager gennem Parkeringsbutikken.

Information om bl.a. beboerlicenser og lånebilslicens eller muligheden for køb af de forskellige parkeringsprodukter finder du via Parkeringsbutikken

Ny gul p-zone 1. marts 2017 

Betalingsområdet blev d. 1. marts 2017 udvidet til at inkludere ydre Nørrebro, Ydre Østerbro og dele af Valby.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.