Du er her

Parkering

Skal du parkere i København, kan du her se gældende regler og få overblik over, hvad det koster at parkere i forskellige bydele.

Som beboer kan du:

Som besøgende kan du:

Du har fået en p-afgift / p-bøde:

Du kan også klage ved at kontakte os på andre måder. Se kontaktoplysningerne i bunden af siden.

Information om bl.a. beboerlicenser og lånebilslicens eller muligheden for køb af de forskellige parkeringsprodukter finder du via Parkeringsbutikken

Ny gul p-zone 1. marts 2017 

Betalingsområdet blev d. 1. marts 2017 udvidet til at inkludere ydre Nørrebro, Ydre Østerbro og dele af Valby.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.