Tilbagebetaling af p-afgifter i Dronningegården

Har du parkeret i Dronningegården og betalt en p-afgift inden for de seneste tre år, kan du formentlig få pengene tilbage.

En dom fra Østre Landsret slår fast, at kommunen ikke må kræve betaling for parkering og stille krav om tidsbegrænset parkering samtidig. Se dommen fra Østre Landsret.

Københavns Kommune vil derfor tilbagebetale afgifter, som er pålagt med urette, og som ikke er forældet. Det handler om p-afgifter for overtrædelse af tidsbegrænsning i Dronningegården, på Øster Allé, Edel Sauntes Allé og Store Kongensgade.

Kun afgifter betalt inden for de seneste tre år kan tilbagebetales

Inden for forældelseslovens rammer kan kommunen kun refundere afgifter, der er betalt op til tre år, før landsretsdommen blev afsagt. Det betyder, at evt. afgifter der er pålagt og betalt før 9. marts 2014 ikke kan tilbagebetales.

Kommunen har kontaktet alle ejere/brugere af køretøj, der er pålagt en uretmæssig afgift

Kommunen kontaktede inden 1. maj 2017 alle de ejere/brugere af køretøjer, som vi mener er pålagt en uretmæssig p-afgift. Vi har kontaktet den person, der var registreret som ejer/bruger af køretøjet på det tidspunkt, hvor afgiften blev pålagt. Kontakten er sket via brev i eBoks.

Hvis du mener, at du har ret til tilbagebetaling af en eller flere afgifter, og du ikke har hørt fra os, kan du kontakte os på mail parkering@tmf.kk.dk.

Ejer/bruger skal give besked om rette modtager af tilbagebetalingen

Kommunen har pligt til at sikre, at vi tilbagebetaler beløbet til den person, som oprindeligt betalte afgiften, hvilket ikke nødvendigvis er bilens ejer/bruger. Da vi ikke kan se, hvem der har betalt afgiften, men kun har mulighed for at identificere ejer/bruger af køretøjet, er det nødvendigt, at de giver os besked om rette modtager. Det skal ske ved en tro og love-erklæring, der sendes til kommunen via eBoks.

Tro og love-erklæring skal indsendes via eBoks

Sammen med brevet i eBoks modtager ejer/bruger en tro og love-erklæring, der skal udfyldes med navn og CPR/CVR-nummer på den person eller virksomhed, der er berettiget til at modtage tilbagebetalingen.. Hvis modtageren ikke kan udfylde erklæringen i pdf-format, kan indholdet overføres til et dokument i andet format.

Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen fremsendes til kommunen via eBoks, fordi den indeholder personfølsomme oplysninger i form af CPR- eller CVR-nummer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.