PALS

For at styrke børn og unges faglige og sociale kompetencer arbejder ni institutioner i Socialforvaltningen med den pædagogiske model PALS.

PALS i Københavns Kommunes Socialforvaltning

For første gang i Danmark er man i Københavns Kommunes Socialforvaltning i gang med at implementere PALS på specialområdet nærmere betegnet på fire dagbehandlingsinstitutioner og fem døgninstitutioner. Det er Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier, der driver de ni institutioner.

Hensigten med at implementere PALS på de ni institutioner er, at udvikle en fælles POSITIV kultur og styrke samværs- og læringskulturen. Derved styrker PALS det enkelte barn og ungs skolefaglige og sociale kompetencer, som derigennem støtter en udvikling der på sigt kan resultere i en tilbageslusning til almenområdet.

På nuværende tidspunkt er følgende institutioner under Københavns Kommunes Socialforvaltning i gang med at implementere PALS:

Dagbehandlingstilbud:

  1. Ungehuset Emdrup (både skole og døgnafdeling)
  2. Skole- og Dagbehandling Frederikshøj
  3. Skole- og Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken

 Døgninstitutioner:

  1. Skole- og behandlingshjemmet Kastaniegården
  2. Spanager Skole-Behandlingshjem 
  3. Villa Kokkedal behandlingshjem

PALS - et redskab til inklusion

I Københavns Kommune ser vi PALS som et redskab til inklusion, hvor det er systemet, der ændrer sig, og hvor der er fokus på hele institutionen og ikke blot på det enkelte barn. Et centralt aspekt hertil er, at både børnene, de unge og personalet kender til og agerer i overensstemmelse med den adfærd, der forventes i de forskellige arenaer.
Inklusion kræver visionære løsninger samt udvikling af et værdigrundlag, der inkluderer alle. Hertil kan PALS bruges som en af metoderne til at ændre systemet for at kunne inkludere børnene. PALS er et redskab – et middel til at styrke børnene til at kunne klare sig bedst muligt i det samfund, som de skal agere og integreres i med en hensigtsmæssig adfærd og med tilstrækkelige kompetencer.

Aggression Replacement Training (ART)

I forbindelse med PALS-implementeringen implementeres metoden Aggression Replacement Training (ART) på de ni institutioner. PALS er institutionens overordnede ramme og ART er i Københavns Kommune udvalgt til den mere gruppeorienterede komponent heri. Som fundamentet i PALS er fokus på motivation og forstærkning i kraft af anerkendelse og belønninger afgørende for udbyttet af et ART-forløb.

Du kan læse mere om ART nedenfor.

Parent Management Training (PMT-O)

I forbindelse med PALS på de fire dagbehandlingstilbud tilbydes forældrene til de visiterede børn og unge den evidensbaserede forældretræningsprogram PMT-O i grupper. I tråd med PALS er hovedprincipperne i familiebehandlingsmetoden ros og opmuntring, positiv involvering, forudsigelige konsekvenser, effektive og gode beskeder, tilsyn og opfølgning samt problemløsning.

For at sikre en helhedsorienteret indsats, med barnet i centrum, er ensrettede metoder og tilgange på henholdsvis dagbehandlingstilbuddet og i hjemmet afgørende. En aktiv og bevidst helhedsorienteret indsats er fundamentet for kontinuerligt at kunne understøtte barnets positiv udvikling og derved fokus på tilbageslusning til almen området.

Du kan læse mere om PMT-O nedenfor.       

Spæde erfaringer og Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ)

For at sikre implementeringskvaliteten, metodeintegriteten og opretholdelsen af kompetencer indeholder PALS et evalueringsværktøj. Københavns Kommune foretager en baselineundersøgelse, midtvejsmåling og en afsluttende måling. Der tages udgangspunkt i det anerkendte screeningsværktøj ”Strengths and Difficulties Questionnaire” (SDQ). Foruden SDQ’en skal personalet udfylde en individuel selvevaluering og PALS-Teamet skal kvartalsvis udfylde tjeklister.

Ved at klikke her kan du få mere viden om PALS

De første erfaringer med PALS i København er positive. Nedenfor kan du læse et udpluk af citater fra frontmedarbejdere:

”Jeg kan godt lide det der med, at der er fokus på, hvad man gør godt, frem for hvad man gør dårligt og forkert. Hvis de tror på mig, så tror jeg også lidt mere på mig selv, og gør mig lidt mere umage med det, jeg synes kan være svært”.
Ung pige fra Emdrupgård Skole- og behandlingshjem 

”Alle er glade for PALS. Når der opstår konflikter ved alle præcist, hvad der forventes af dem. Dette giver tryghed blandt personale og børn/unge. PALS er et godt redskab for alle medarbejdere og de medarbejdere, som ikke er store og stærk, giver det en tryghed at vide, at alle handler ens.” 
Skoleleder Jeanet Bentsen på Skole og dagbehandling Frederikshøj.  

"PALS er netop en metode, hvor den fælles uddannelse og fælles rammesætning af positive forventninger understøtter inklusion af alle børn frem for i øjeblikkets tyranni at have fokus på problemadfærden.”
PALS-tovholder Mille Frohn på Dagbehandlingsinstitutionen Arildsgård.

"PALS er en rejse mod ”det gode”, og med forskningen i ryggen og de positive resultater undervejs ville vi ikke være foruden. PALS giver os klare svar og konkrete tiltag i tilgangen til adfærd og samspil."
Skoleleder på Skole- og Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken-Adashøj (læs flere erfaringer fra Solbakken-Adashøj HER).

 "(...) PALS er et godt og visionært bud på, hvordan vi kan løse nogle af de udfordringer, som det danske uddannelsessystem står over for, fordi programmet er med til at sætte fokus på hele institutionen frem for det enkelte barn. Vi skal med andre ord ændre os som system for at kunne inkludere børnene." "Vi får mere af det, vi opmuntrer og motiverer til, og vi bygger videre på det, som allerede fungerer.”
PALS-vejleder Dorthe Gundmann