Øresundsmetro

Københavns Kommune samarbejder med Malmø Stad om at undersøge mulighederne for en metrolinje, der binder de to byer sammen.

Københavns Kommune og Malmø Stad undersøger mulighederne for en hurtig og højfrekvent metroforbindelse mellem de to byer, der kan binde Greater Copenhagen bedre sammen. Projektet er en del af Greater Copenhagens fælles Trafikcharter, og skal undersøge potentialet ved en trafikalt mere sammenhængende region med kortere rejsetid og bygge videre på de muligheder, som Øresundsbroen har åbnet op for.

Projektet er støttet af EU's Interreg samarbejde - Øresund-Kattegat-Skagerrak European Regional Development Fund.

En fremsynet og bæredygtig livsnerve

En Øresundsmetro kan på afgørende vis øge fremkommeligheden over Øresund og skabe kortere rejsetid til arbejde, uddannelse og kulturelle oplevelser på tværs af sundet.  

Visionen er en højfrekvent og hurtig metroforbindelse med afgang hver 100. sekund, der kan bringe passagerer fra det centrale København til det centrale Malmø på ca. 20 minutter. En Øresundsmetro kan således medvirke til at forbedre det fælles arbejdsmarked og tiltrække internationale investeringer og arbejdskraft til Greater Copenhagen.

Et skridt nærmere Øresundsmetro

Københavns Kommune og Malmø Stad har siden januar 2012, med støtte fra EU’s Interreg-fond, undersøgt muligheden for at etablere en Øresundsmetro. Forundersøgelserne er gennemført i tre faser, hvor en lang række forhold og effekter, som bl.a. teknisk udformning, miljøpåvirkninger, omkostninger og finansiering, er blevet undersøgt.

Tredje fase er afsluttet i foråret 2017, og du kan læse om resultaterne af arbejdet i rapporten Øresundsmetro fase III – slutrapport 2017 nedenfor.   

Den 7. juni 2017 fik Københavns Kommune og Malmø Stad tilsagn om økonomisk støtte til en fjerde fase af arbejdet med Øresundsmetro fra EU's Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-program.

Det betyder, at arbejdet med at skabe forudsætningerne for en Øresundsmetro nu kan fortsætte.

Øresundsmetro - det videre arbejde

Forundersøgelsens fjerde fase starter i oktober 2017 og forløber frem til september 2020. Arbejdet vil særligt fokusere på:

  • Kommunikation om de bredere effekter af en Øresundsmetro på både lokalt, regionalt og nationalt plan og i forhold til det fælles koordinerede transportnetværk i EU, den såkaldte TEN-T ScanMed-korridor.
  • Undersøgelser af internationale koblinger og sammenhænge til højhastighedstog i Sverige, Femern Bæltforbindelsen, Hamborg og EU’s TEN-T korridor.
  • Analyser af lokale og regionale koblinger og nytteværdier, herunder rejsetider og betydning for arbejdsmarkedet mv.

Du kan læse mere om erfaringer og resultater fra forundersøgelserne her: 

Fase III (2015-2017)

Fase II (2014)

Fase I (2012-13)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.