Søg

Områdefornyelse Nordvest

Her kan du læse kvarterplanen for Nordvest og se, hvordan du deltager i arbejdsgrupper om fx en bypark på Grønningen.

Kvarterplanen for Nordvest

Kvarterplanen bygger på en bred borgerdialog, og områdefornyelsen skal bæres frem af de lokale, engagerede borgere.

Hvordan kan du være med?

Arbejdsgrupper

Du kan være med til at sætte dit præg på projekterne ved at deltage i de forskellige arbejdsgrupper:

For nyt byrum på Smedetoften - kom med vigtige input til projektets udformning sammen med klubbens unge og naboer

     Læs program for et tryghedsfremmende byrum på Smedetoften

For Skoleholdervej og ny indgang til Kirkegården - giv input til arkitekternes tegninger af den nye indgang og vær med til at forme byrummet omkring.

     Læs program for byrum og ny indgang til Bispebjerg Kirkegård

For ny bypark på Grønningen - nyt grønt mødested i kvarteret, vær med til at kvalificere programmet.

    Læs program for den nye bypark på Grønningen

For Frederiksborgvej - form fremtidens vej med ønske om sikre kryds, få mere lys og grønne træer langs vejen.

     Læs program for byrums- og trafikforbedringer på Frederiksborgvej

Er du interesseret i at høre mere eller tilmelde dig en arbejdsgruppe, så skriv til os (se kontaktinfo nederst på siden).

Styregruppen

Områdefornyelse Nordvest styregruppe består af 28 repræsentanter.

Lokale borgere, foreninger, erhvervsliv, lokaludvalg, boligsociale projekter og kommunale forvaltninger.

Styregruppen skal sikre en bred borger- og brugerinddragelse i forbindelse med områdefornyelsens aktiviteter, samt at områdefornyelsens aktiviteter og projekter afspejler områdets ønsker og behov mest muligt. Styregruppens medlemmer fungerer som ambassadører for områdefornyelsen og sikrer et lokalt kendskab til indsatsen.

Er du interesseret i at høre mere, så skriv til os (se kontaktinfo nederst på siden).

Kontakt

Områdefornyelsen Nordvest

Tomsgårdsvej 35

2400 København NV