Du er her

Områdefornyelse Kulbanekvarteret

Kulbanekvarteret - Vær med hele vejen rundt i dit kvarter.

Med et gigantisk brag blev Kulbanekvarteret centrum for den historiske Gasværkseksplosion i 1964. I tæt samarbejde med kvarterets beboere og interessenter er Områdefornyelsen Kulbanekvarteret nu i færd med at skabe en ny fysisk, social og kulturel eksplosion.

Visionen er over en femårig periode at udvikle nye stiforbindelser, sociale og grønne byrum samt fællesskaber i tæt samarbejde med dem, som bor i og bruger Kulbanekvarteret.

Udviklingen er i gang - og vi vil gerne have dig med på holdet!

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.