Øget forældrebetaling i københavnske fritidstilbud for 0.-3. klasse

Københavns kommune hæver prisen for en plads i fritidsinstitutioner og omlægger alle fritidshjem til kommunale fritidsordninger (KKFO’er).

Med den kommunale budgetaftale for 2020 har et bredt politisk flertal i København besluttet at øge forældrebetalingen i fritidsinstitutioner for 0.-3. klasse pr. 1. august 2020.

For at kunne fastholde den nuværende kvalitet og undgå besparelser på fritidsinstitutionerne, har Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtaget at hæve prisen for en plads i fritidsinstitution. Prisen i Københavns Kommune har hidtil ligget væsentligt under, hvad man betaler i resten af landets kommuner. Den nye budgetaftale betyder, at taksten for de københavnske forældre kommer til at stige til samme niveau som i resten af landet. Der er tale om en prisstigning på cirka 600 kr. per måned, når den er fuldt indfaset i 2021. Familier med lave indkomster vil dog fortsat kunne få en friplads til deres barn. 

For at kunne hæve prisen skal fritidsstrukturen for 0. – 3. klasse omlægges, så alle fritidsinstitutioner i København fremover reguleres under folkeskoleloven og organiseres under den lokale skole. For de fritidsinstitutioner som omlægges, vil tilbuddene have samme indhold for børnene, og de vil fortsat have selvstændigt budget og ledelse.

I dag er 47 fritidsinstitutioner for 0.-3- klasse organiseret under dagtilbudsloven som enten kommunale eller selvejende fritidshjem. De resterende 36 er Københavns Kommunes Fritidsordninger (KKFO’er), som allerede reguleres under folkeskoleloven. For disse sker der ingen ændringer.

Kontakt