Arkivnyhed - kan være forældet

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune

25.10.2012
Har Københavns Kommunes ansatte eller samarbejdspartnere viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen, så har de nu mulighed for at videregive oplysningerne til whistleblowerordningen uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner.

Whistleblowerordningen er vedtaget af Borgerrepræsentationen og er etableret hos Borgerrådgiveren, som er uafhængig af kommunens forvaltninger, borgmestre og de politiske udvalg. 

Borgerrådgiveren behandler alle henvendelser seriøst, sørger for at relevante undersøgelser foretages og sikrer, at oplysningerne bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunens borgerbetjening og administration. 

Whistleblowerordningens formål er: 

  • At sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Københavns Kommune  
  • At beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen  
  • At sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i Københavns Kommunes borgerbetjening og administration. 

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed og er alene et alternativ til de almindelige kanaler som f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant. 

Medarbejderne kan få flere informationer på kommunens medarbejdersider eller ved at rette henvendelse til Borgerrådgiveren. 

Læs om Borgerrådgiverens handlemuligheder mv. i vedtægt for Borgerrådgiveren