Arkivnyhed - kan være forældet

Whistleblowerordningen – muligheder og gevinster

19.08.2015
Københavns Kommunes Whistleblowerordning er med til at sikre, at fejl bliver rettet og ulovligheder stoppes.

Københavns Kommune har en sund kultur og har mange måder at forebygge og stoppe ulovligheder og uhensigtsmæssigheder på. Alligevel kan der være blinde pletter, hvor tingene ikke er, som de bør være. Sager om svig og bestikkelse i kommuner og regioner har hen over sommeren fået massiv presseomtale og har givet anledning til at minde om, at Københavns Borgerrepræsentation har givet kommunens ansatte og samarbejdspartnere en whistleblowerordning, hvor de kan videregive eventuel viden eller begrundet mistanke om urent trav i kommunen.

Kommunens ansatte og samarbejdspartnere har en væsentlig indsigt i, hvad der foregår i administrationen, og den viden må de ikke føle sig tvunget til at putte med. Åbenhed er en værdi i vores kommune”, siger Susan Hedlund (A), medlem af Borgerrepræsentation og formand for Borgerrådgiverudvalget, og betoner, at Borgerrepræsentationen vil den her ordning: ”Det er ikke en pseudo-ordning. Vi vil se skeletterne, hvis de er der”.

Og ordningen gør en forskel. Alene i forhold til sager om medarbejdere, der beriger sig selv, inhabilitet og nepotisme, har ordningen i mange tilfælde fået stoppet konkrete uregelmæssigheder. Selv i tilfælde, hvor der ikke har kunnet konstateres ulovligheder, har ordningen skabt øget driftssikkerhed alene på grund af ordningens evne til at sætte spot på svagheder i kommunens procedurer. Oveni kommer ordningens forebyggende effekt.

Whistleblowerordningen er Borgerrepræsentationens tilbud til kommunens ansatte og samarbejdspartnere, og den kommer alle til gode.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.