Arkivnyhed - kan være forældet

Vrangen ud på Istedgade

31.08.2015
Byrumsrenoveringen af Istedgade blev afsluttet i foråret og bliver nu toppet med et kunstprojekt, der hylder livet i gaden og bag facaden.

Beboerne i Istedgade har efterspurgt kunstprojekter, og et af dem er blevet til med stor inddragelse af de lokale beboere.
 
Det er billedkunstner Hanne Lise Thomsen, der er valgt til at udføre kunstprojektet Inside Out, og som i samarbejde med fotograf, filmklipper, journalist og grafiker har besøgt 40 lejligheder i Istedgade og interviewet, fotograferet og lydoptaget de mange familier om livet i Istedgade. 

Kunstværkerne kan opleves fra 1. til 19. september

Den 1.-15. september: lydinstallation på Hovedbanegården.
Den 11., 12. og 19. september: videoinstallation på facaden på Gasværkvej Skole.

Lokale fortællinger afløser marchmusik

Projektet munder ud i tre delprojekter, der starter med, at lydfilerne med beboernes fortællinger bliver afspillet på Hovedbanegården i rummet ud mod Reventlowsgade. Her vil marchmusik blive afløst af lokales fortællinger om livet i Istedgade. Senere vil projektet manifestere sig i form af kæmpe billeder, som bliver videoprojiceret op på facaden af Gasværkvejs Skole ud mod Istedgade. Billederne skal være med til at illustrere livet bag murene i Istedgade.

- Det har været utroligt spændende at blive lukket ind i folks hjem og høre deres fortællinger om deres liv i Istedgade. Jeg håber, at projektet kan være med til at vise, at Istedgade i den grad er en gade med højt til loftet. Her bor mange forskellige mennesker - både dem der har boet her igennem flere generationer og de unge børnefamilier, der er flyttet hertil er med i Inside Out, siger Hanne Lise Thomsen.
 
Fredag den 11. september, lørdag den 12. september og lørdag den 19. september vil gadelyset blive slukket ved Gasværkvejs Skole, og fra kl. 21.30 til midnat vil en video blive afspillet i loop og udfylde den 15 m høje facade med billeder fra 40 af gadens lejligheder.

Bag facaden

Projektets idé er at synliggøre gadens indbyggere ved i lyde, ord og billeder at ‘vende vrangen ud’ på gadens lejligheder og vise de forskellige, men ofte parallelle liv, bag facaden. Og netop muligheden for at komme ind bag murene på Istedgade er interessant, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Med det indbydende byrum vi har skabt med løftet af Istedgade og med gadens helt unikke udadvendthed, kan man godt komme til at glemme, at der også foregår en masse inde bag husmurene. Derfor bliver det interessant at både se og høre, hvad Hanne Lise Thomsen er nået frem til, lyder det fra Morten Kabell. 

En fælles fortælling

En vigtig del af konceptet går ud på, at alle beboerne er med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling, der skaber nye oplevelser og udfordrer opfattelsen af byrummet.

Projektets vigtigste præmis har været altid at tage udgangspunkt i reelle møder med beboerne. Disse møder er blevet dokumenteret i fotografi, film og lyd og har løbende dannet baggrund og inspiration for de kunstneriske fortolkninger.

Du kan læse mere på www.insideout2015.dk