Arkivnyhed - kan være forældet

Virksomheder forkæles med eksklusiv service

06.12.2013
Jobcenter København omlægger sin virksomhedsbetjening og vil gøre noget ekstra for de virksomheder, der vil bruge jobcentret som strategisk partner til rekruttering og andre HR-opgaver.

Skræddersyet jobformidling. En fast kontaktperson i jobcentret, som har forretningsforståelse og kendskab til virksomhedens dna. Rådgivning om strategisk rekruttering og hjælp til andre opgaver på HR-området. Helt gratis.  Sådan lyder i korte træk Jobcenter Københavns tilbud til 75 københavnske virksomheder inden for brancher med vækst og høj personaleomsætning. Tilbuddet er en udmøntning af en ny virksomhedsstrategi, der i højere grad indrettes på at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft.”Der er høj jobomsætning på arbejdsmarkedet, selv om økonomien endnu ikke er kommet op i gear. Som jobcenter har vi kvalificerede kandidater til så godt som alle stillinger, så vi ser os selv som en naturlig samarbejdspartner til virksomhederne,” siger direktør Kaj Ove Christiansen.Blandt mange private virksomheder er der ikke tradition for at trække på jobcentret, når de skal have besat job, men det skal den nye strategi ændre på.”Vi vil godt give store og mellemstore private virksomheder en eksklusiv service, hvor vi først og fremmest hjælper dem med ordinær rekruttering, men også gerne med aktivering, praktikpladser og støttede ansættelser som fx fleksjob,” siger direktør Kaj Ove Christiansen.De særlige partnerskabsaftaler indebærer blandt andet, at virksomheder får tilknyttet en fast kontaktperson som deres indgang til kommunen. Det stod også højt på ønskelisten i en undersøgelse fra foråret, hvor jobcentret kortlagde de københavnske virksomheders ønsker til samarbejdet.Strategi vinder gehør

Tivoli A/S og Jobcenter København har i flere år haft et samarbejde, der minder om den eksklusive service, som kommunen vil udbrede til andre firmaer. Tankerne i den nye strategi vinder gehør hos Søren Hvalsøe, der er HR og business partner i forlystelseshaven. ”For os er det vigtigt med en kontaktperson, der kan rykke hurtigt, når vi har behov for arbejdskraft. Som stor virksomhed får vi mange henvendelser fra kommunen, så klare arbejdsgange mellem os og jobcentret er afgørende for et godt samarbejde.”Tivoli har især fået anvist håndværkere til reparationsarbejde, men man er åben for, at jobcentret også bistår med at rekruttere til andre stillinger.Panel skal give viden

Som en del af den nye strategi vil kommunen oprette et fast panel med omkring 200 store og små private virksomheder, som hvert kvartal fortæller jobcentret om deres forventninger til ny arbejdskraft. Det skal give jobcentret et billede af branchespecifikke jobåbninger og kravene til de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Modellen er med succes brugt i mindre skala i det midtjyske område, men skal nu anvendes som et systematisk prognoseværktøj over efterspørgslen for arbejdskraft i hele det storkøbenhavnske område.På de indre linjer vil Jobcenter Købenavn i løbet af første kvartal i 2014 etablere et virksomhedsservicecenter, der får ansvar for at sikre en proaktiv og ensartet service på tværs af de centre, der i dag har virksomhedskontakt.

 Yderligere oplysninger:Direktør Kaj Ove Christiansen

Telefon 20 67 32 35

Mail W401@bif.kk.dk