Arkivnyhed - kan være forældet

Vinterstatus: Nok pladser til hjemløse på natcafeer

21.12.2016
Der er pladser nok på natcafeer til hjemløse, der i denne tid ønsker et sted at overnatte. Det konkluderer Socialforvaltningen i ny status.

Kulden begynder at bide i kinderne. Og dermed stiger efterspørgslen på overnatningspladser blandt både udenlandske og danske hjemløse. 
Socialforvaltningen følger tæt antal af pladser på herberger og natcafeer året rundt. Ligesom sidste år har forvaltningen lavet status for november på antal pladser og belægning på hjemløseområdet.

Belægning stabil

Socialforvaltningen har på nuværende tidspunkt 512 herbergspladser og 120 pladser på natcaféer. Derudover er det åbnet 154 nødovernatningspladser, der finansieres af regeringens pulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud samt ca. 20 pladser på Stengade, der holder åbent året rundt og er finansieret af finansloven fra 2016. Hovedparten af disse pladser er specielt målrettet hjemløse, udsatte migranter. 

På herbergerne har belægningen været stabil henover året. På natcaféerne er belægningen mere svingende, men belægningen i 2016 har nogenlunde fulgt 2015-niveauet, og de fleste uger har belægningen ligget lidt lavere end i 2015. 

Efter kulden satte ind i begyndelsen af november, har der dog været en stigning i efterspørgslen på pladser, hvilket også har betydet, at de 20 ekstra vinterpladser på Sundholm åbnede 5 dage før tid. 

Nok pladser på natcafeerne

Der har endnu ikke i 2016 været fuldt belægning på Socialforvaltningens natcaféer, og Socialforvaltningen oplever fortsat at kunne tilbyde en plads til hjemløse, der henvender sig og ønsker at overnatte.

Henviser til rette sted

Hvis der er fuld belægning, afviser forvaltningens herberger ikke personer uden at henvise dem til ledige natcafépladser eller andre ledige herberger. 

Socialforvaltningens natcaféer og herberger har fået tilsendt en liste over tilbud, som de kan henvise til i tilfælde af, at borgere uden for målgruppen har behov for overnatning. 

Læs mere

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.