Arkivnyhed - kan være forældet

Vinderprojekt for skybrudsløsninger på Nørrebro kåret

16.06.2016
  • Københavns Kommune
Projektet NØRREBROSJÆLEN viser, hvordan lokale tanker kan tænkes ind i moderne klimasikring.

For knap et år siden blev konkurrencen Nordic Built Cities Challenge skudt i gang. Det betød også startskuddet for udviklingen af skybrudsløsninger for Indre Nørrebro, og i dag blev vinderen fundet. Projektet NØRREBROSJÆLEN viser, hvordan lokale tanker kan tænkes ind i moderne klimasikring.

København undergår en forvandling i disse år i kampen mod regnen fra det stadigt stigende antal skybrud, som rammer hovedstaden. I stedet for blot at kaste milliarder af kroner i undergrunden i form af store kloakker skaber kommunen overfladeløsninger, som kan håndtere de massive mængder regn, så vandet ikke ender i københavnernes kældre. Samtidig er løsningerne til glæde for de lokale, fordi de med omdannelsen får grønne og blå byrum i deres nabolag. Et af de mange indsatsområder er Indre Nørrebro, hvor området omkring Hans Tavsens Park og Korsgade er centrale skybrudsprojekter i kommunens skybrudsplan.

I dette tilfælde blev udfordringen udvalgt til at være en del af Nordic Built Cities Challenge, som er en nordisk konkurrence organiseret af Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd, der har fokus på at gøre de nordiske lande til verdens førende region inden for innovation og bæredygtig vækst. Tre rådgiverteams blev udvalgt til at deltage i konkurrencen og dermed komme med bud på, hvordan udfordringerne løses på den bedst mulige måde, og i dag blev det offentliggjort, at Team SLA løb med sejren.

Det er Områdefornyelsen Nørrebro, der har stået for konkurrencens danske del under overskriften Cloudburst and Culture – Renewal of Hans Tavsens Park and Korsgade. I den danske konkurrence har målet været at skabe skybrudsløsninger, der giver bedre hverdags- og børnebyrum og understøtter Indre Nørrebros identitet og mangfoldige kultur. Det er en opgave, der har krævet stort lokalt kendskab, og hvor det lokale greb samtidig har et globalt potentiale.

Tegnestuen SLA stod i spidsen for et team, der også tæller Rambøll, ArkiLab, Den Nationale Platform for Gadeidræt, Aydin Soei og Social Action. Team SLA løb med sejren med et projekt, der kombinerer grøn bynatur, nørrebrosk fællesskab og merværdiskabende skybrudsløsninger. Vinderforslaget skaber helt overordnet mulighed for at opsamle store mængder regnvand i Hans Tavsens Park, lede dem forbi Blågård Skole, ned ad Korsgade og ud i Peblingesøen. Rådgiverne er blevet bedt om at skabe social innovation ved at gentænke sammenhængen mellem park, bynatur, legepladser, foreningsliv og en åben folkeskole. I Korsgade er ambitionen at skabe en tryg og grøn gade ud af det nuværende grå udgangspunkt, der giver en lyst til at opholde sig ude.

I parken skaber en ny terrænbearbejdning nye 'skåle' og biotoper, og i Korsgade kommer åbent vand til at løbe i en rende. Det får altså en synlig funktion, det bidrager til vanding, og det forbedrer mikroklimaet på den varme solside af gaden. NØRREBROSJÆLEN er et ambitiøst projekt, fordi det tilstræber maksimal biologisk vandrensning og lokal opsamling og brug af vandet, og samtidig åbner for nye oplevelser og aktivitetsmuligheder, både i de eksisterende byrum og i nye biotoper.

Selvom projektet skitserer en fuld løsning ift. skybrudssikring med tilhørende grønne byrum, skal det først op til politisk behandling, inden det kan blive til virkelighed. Det samlede anlægsprojekt har en anslået værdi af 120-140 millioner kroner, hvoraf 76,9 millioner kroner er takstfinansieret gennem HOFOR. De resterende millioner skal finansieres politisk i kommunens budget, hvis projektet skal fuldføres i sin nuværende form.

Videre proces

Vinderprojektet skal nu konkretiseres videre i dialog med borgere, skoler, forvaltninger og HOFOR. De første milepæle bliver at konkretisere de hydrauliske løsninger såvel som at konkretisere byrumsdelen og udarbejdet et budgetønske til Budget 18.

En vigtig del af den videre konkretisering bliver at afklare ambitionsniveauet for byrumsdelen, hvorvidt vinderforslaget skal skaleres ned, præcisering af projektafgrænsninger fx med eller uden skolernes arealer.

Først når der er opnået fuld finansiering på hele eller dele af projektet, skrives der kontrakt med vinderteam på anlægsprojektet. Skrives der ikke kontrakt med vinderteamet indenfor 2 år, skal der betales en bod på 0,25 mio. kr. Områdefornyelsen Nørrebro og forvaltningen vil i samarbejde med vinderteamet forestå disse konkretiseringer.

Sommerudstilling viser de tre løsningsforslag ved pop-up-farmen på Jesper Brochmands Plads 

Onsdag den 22. juni åbner teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune ”Nordic Built Cities”-udstillingen ved pop-up-farmen på Jesper Brochmands Plads. Udstillingen viser de tre konkurrenceforslag til løsning af byrums- klimasikringsprojektet på Nørrebro fra SLA, EFFEKT og Tredje Natur.

Åbningen finder sted onsdag den 22. juni kl. 14-18, hvor der vil blive serveret bobler og is, fulgt af hygge, musik og vandleg for de mindst. Udstillingen er åben hele sommeren.

Norden skal sælge byudvikling til resten af verden

Projektet på Nørrebro i København indgår som et af seks store nordiske innovative byudviklingsprojekter i det fællesnordiske initiativ Nordic Built Cities. Nordic Built Cities er en fælles nordisk politisk satsning, hvor de nordiske regeringer er gået sammen for at fremme nordiske løsninger indenfor bæredygtig byudvikling.

Projekterne skal være fyrtårne for innovative nordiske løsninger til den moderne by. Målet er, at projekterne skal være udstillingsvinduer for eksport af byudviklingsløsninger til resten af verden.

”Med Nordic Built Cities Challenge har vi gennemført en af de mest ambitiøse fællesnordiske byudviklingskonkurrencer nogensinde, hvor fokus har været på innovation og viljen til at prøve at gå nye veje i byudviklingen. Vi er sikre på, at de seks projekter vil blive vel modtaget i de respektive byer, og at de vil fremvise nordisk design, arkitektur og ingeniørkunst fra sin fineste side og dermed bidrage til at gøre resten af verden opmærksom på de kompetencer, nordiske virksomheder har inden for byudvikling,” siger Malin Kock Hansen, innovation adviser i Nordic innovation, der er en organisation under Nordisk Ministerråd.
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.