Arkivnyhed - kan være forældet

Vinderne af Københavns Erhvervspris 2017 er fundet

07.06.2017
Kaffe, IT og mursten. Tre københavnske virksomheder har modtaget Københavns Erhvervspris 2017. Prisoverrækkelsen fandt sted onsdag.

Københavns Kommunes Erhvervspris blev onsdag overrakt til tre virksomheder. Vinderne bidrager til at gøre København til en attraktiv by og udmærker sig i forhold til vækst, innovation, miljø og socialt ansvar.

Vinderne af Københavns Erhvervspris 2017 blev tech-virksomheden Twentythree, kafferisteriet The Coffee Collective og håndværkervirksomheden Øens Murerfirma.

Tillykke til årets vindere af Københavns Erhvervspris 2017, som alle fortjener stor anerkendelse. I København skal vi løbende skabe vækst og flere arbejdspladser – og det bidrager alle tre vindere med. De er alle stærke eksempler på, at vækst, innovation og socialt ansvar kan følges ad", siger overborgmester Frank Jensen (S).

København har brug for virksomheder, der tør gå forrest og vise vejen. Vi har brug for fyrtårne, som vores unge iværksættere kan lære og blive inspireret af, og hver af de her tre vindere er rollemodeller for fremtidens erhvervsliv. Vi har brug for gode ideer og virksomheder, der tager ansvar og brander vores by på højt internationalt niveau”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Blandt dette års vindere er The Coffee Collective, der samarbejder tæt med lokale kaffeproducenter om at udvikle kvaliteten af den dyrkede kaffe samtidig med, at de sikrer kaffebønderne en bedre betaling for deres produkter. Dermed tager virksomheden et globalt ansvar, mens de lokalt bidrager til det gode byliv, der for mange københavnere indbefatter en god kop kaffe, som nu kan nydes med god samvittighed,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Der skal lyde et stort tillykke til vinderne af Københavns Erhvervspris 2017. De tre virksomheder er ikke alene med til at skabe arbejdspladser – de er også med til at gøre København til en innovativ og attraktiv by. Jeg er glad for, at vi i København hylder de virksomheder, der går forrest og finder nye kreative løsninger til gavn for københavnerne og byen,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Tech-virksomheden TwentyThree vandt kategorien ’innovation’. Dommerkomiteen lagde i udvælgelsen vægt på, at TwentyThree har skabt en meget innovativ videoplatform til markedsføring, som har stort potentiale i såvel København som resten af verden. 

Kafferisteriet The Coffee Collective vandt kategorien ’attraktiv by’. Dommerkomiteen lagde i udvælgelsen vægt på, at The Coffee Collective har skabt et internationalt anerkendt kafferisteri og sat København i den absolutte verdenselite inden for kaffe.

Håndværkervirksomheden Øens Murerfirma vandt kategorien ’miljø og socialt ansvar’. Her lagde dommerkomiteen vægt på, at Øens Murerfirma har haft succes med at sætte fokus på social ansvarlighed og samtidig har formået at skabe en solid forretning med høj omsætning.

Vinderne får ud over prisen tilbudt en plads i Københavns Erhvervsråd for en etårig periode, hvor virksomhederne har mulighed for at inspirere de øvrige medlemmer i rådet og medvirke til udviklingen af Københavns erhvervspolitik. 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Spørgsmål vedrørende erhvervsprisen, kontakt kommunikationsmedarbejder Simon Kærup, tlf. 24 92 62 98.

DOMMERKOMMITEEN:

Dommerkomiteen består af de fire borgmestre samt medlemmer af Københavns Erhvervsråd:

Frank Jensen, overborgmester
Morten Kabel, teknik- og miljøborgmester
Anna Mee Allerselv, beskæftigelses- og integrationsborgmester
Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester

Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
Marianne Philip, Kromann Reumer
Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen
Christoffer Susé, adm. direktør, Haandvaerkerforeningen i Kjøbenhavn.

OM KØBENHAVN ERHVERVSPRIS:

Københavns Erhvervspris er et led i Københavns Kommunes initiativer på erhvervsområdet, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i København.
Københavns Erhvervspris blev uddelt for første gang til Københavns Erhvervsdialogmøde d. 13.juni 2016.

Prisen uddeles årligt til tre virksomheder, som har udmærket sig indenfor vækst, innovation, socialt ansvar eller miljø, og dermed driver virksomhed i overensstemmelse med linjen i Københavns erhvervs- og vækstpolitik.

SAMLET LISTE OVER NOMINEREDE:

Analyse & Tal F.M.B.A
Attention Design Aps
BCHG A/S (Bellacenteret)
Brøchner Hotels A/S
Dinero
Henning Larsen Architects A/S
Infuser Aps
LØS Market
Munthe
Tagtomat
The Coffee Collective
TwentyThree Aps
Øens Murerfirma

OM TROFÆET:

  • Den fysiske pris er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut og er fremstillet i beton. Prisens cirkulære udformning bevægelse peger på Københavns Kommunes vision for København, ’Københavnerfortællingen’, som handler om, at København skal være en by præget af vækst og livskvalitet. Samtidig afspejler prisens udtryk dialogen mellem kommunen og erhvervslivet: Byen giver til erhvervslivet og erhvervslivet giver til byen.
  • Trofæet er udført i beton, fordi beton er et moderne og fleksibelt materiale og samtidig er Københavns materiale. Mange af byens virksomheder, veje, bygninger og skoler er bygget af beton, og beton vil også være et bærende element for Københavns fremadrettede udvikling. På den måde afspejler prisen byens nuværende og fremtidige dynamik. 

OM KØBENHAVNS ERHVERVSPOLITIK:

  • Københavns Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet for at gøre det både nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i København.
  • Bl.a. har kommunen udviklet en ny erhvervs- og vækstpolitik med fokus på at styrke væksten og jobskabelsen i København. Desuden har Københavns Kommune etableret Københavns Erhvervshus, hvor virksomheder får én nem indgang til kommunen og kan få gratis hjælp til rekruttering af medarbejdere, rådgivning og kurser til iværksættere og nystartede virksomheder.
  • I 2014 etablerede Københavns Kommune Københavns Erhvervsråd, som medvirker til at styrke indsatsen for at skabe nye arbejdspladser og vækst i København.

 

KRITERIER:

De fire kriterier, der blev indstillet inden for, var:

  • Virksomheder, der bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i København.
  • Virksomheder, der er særligt innovative.
  • Virksomheder, der tager et socialt ansvar eller bidrager til et bedre miljø.
  • Virksomheder, der bidrager til at gøre København til en attraktiv by.

Prisen uddeles til tre virksomheder, der udmærker sig særligt inden for et eller flere af de opstillede kriterier. Alle vindere skal kunne dokumentere, at de gør en aktiv indsats for at mindske deres miljøpåvirkning, og at de tager et socialt ansvar. 

Find en detaljeret beskrivelse af kriterierne på hjemmesiden www.kk.dk/erhvervspris.

 

Kontakt