Arkivnyhed - kan være forældet

Vi finder jeres nye medarbejdere

31.10.2013
Flere virksomheder i København er begyndt at bruge Jobcenter Københavns Virksomhedsservice, når de skal ansætte nye medarbejdere. Læs her, hvordan vi rekrutterer kandidater til ordinære stillinger, job med løntilskud eller vikariater i forbindelse med jobrotation.

Konsulenterne i Jobcenter Københavns Virksomhedsservice er efterhånden rutinerede i at gå på virksomhedsbesøg og at rekruttere nye medarbejdere. Alene siden januar i år har konsulenterne i afdelingen besat over 500 stillinger for private virksomheder i København. Uanset hvilke stillinger det handler om, udsøges altid de bedst kvalificerede til jobbet i samarbejde med virksomhederne.

Ordinære job

Når en virksomhed ringer ind på Virksomhedstelefonen for at få hjælp til rekruttering, kan vi med det samme afklare, om vi i databasen har kandidater til stillingen. Hvis vi har, kan vi henvise kandidater inden for en uge. Vi går efter ”det gode match” – først søges i databasen efter kvalifikationer og kompetencer, og herefter holdes en screeningssamtale med de kandidater, der matcher jobprofilen.Vi kan også tilbyde at stå som kontaktperson på en annonce på Jobnet.dk og dermed tage den første screening af de indkomne ansøgninger. Ring på 70 80 80 55, hvis I mangler en medarbejder.

Job med løntilskud

Kandidater til job med løntilskud søges ud blandt jobsøgere med minimum seks måneders ledighed. Nogle grupper er berettiget til et job med løntilskud, så snart de bliver ledige - det gælder personer over 50 år, enlige forsørgere og ufaglærte. Konsulenterne i Virksomhedstelefonen kan fortælle om reglerne for løntilskud og guide virksomheden videre i processen med hensyn til blanketter osv. Er der problemer med de digitale blanketter, kan Kontaktcentret hjælpe. Ring i begge tilfælde på 70 80 80 55.

Jobrotationsprojekter

Har virksomheden behov for at opkvalificere allerede ansatte medarbejdere, kan Virksomhedsservice hjælpe med at finde vikarer, der kan overtage opgaverne for de medarbejdere, der er på efteruddannelse. Vikarerne udsøges blandt jobsøgere, der har været ledige i minimum tre måneder. Skriv til Jobrotation@bif.kk.dk, hvis I er interesserede i at høre mere om mulighederne.