Arkivnyhed - kan være forældet

Vi er tryggere nu

01.09.2017
Alle 150 kontaktpersoner på Center Lindegården har gennemført en uges uddannelse og supervision i Low Arousal. Det giver færre konflikter.

Det skal fejres, at personalet på Center Lindegården nu alle er uddannede i Low Arousal. Metoden, som også kendes på børne- og handicapområdet, bruges især til konfliktnedtrapning og refleksion over borgernes trivsel her og nu.

Der er levende lys på bordene i festsalen, mens lyset fra en overhead-projekter stjæler den ene væg. På det hvide slide bydes der velkommen til Socialborgmester Jesper Christensen. I den modsatte ende af festsalen står kaffe, te, frugt og små fine kager. 

I dag er en vigtig markering på Center Lindegården, der i marts 2016 oplevede at miste en erfaren medarbejder og kollega, da en beboer stak Vivi Nielsen ihjel. For i dag har samtlige medarbejdere nemlig gennemført en uges uddannelse, fået supervision og trænet intensivt i Low Arousal.

Som følge af drabet og Socialudvalgets efterfølgende handleplan valgte SOF, at Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område (VISO) skulle gennemføre et kompetenceudviklingsforløb i voldsforebyggelse, der skal øge trivslen for borgerne og trygheden for medarbejderne. Det forløb er nu færdigt og implementeret i hverdagen. 

Low Arousal henter inspiration fra recovery. På Center Lindegården har VISO-forløbet baseret sig på konkrete redskaber som trivsels-, trygheds- og læringsplaner. Planerne bruger personalet sammen og i samarbejde med borgerne. Formålet med hver af de tre planer er henholdsvis at forebygge, håndtere og drage læring af kritiske episoder med vold og trusler om vold. De konkrete redskaber understøttes af centrets fælles faglige profil.

”Vi er mere trygge”
Til fejringen stillede flere medarbejdere sig op og fortalte, hvad de har fået ud af forløbet. Åsa Holm var en af dem. 

”Den vigtigste pointe er, at vores adfærd påvirker borgernes adfærd. Hvis jeg virker afvisende overfor en borger, så kan det komme til udtryk hos borgeren som frustration eller vrede. Forløbet med Low Arousal har åbnet op for mere dialog mellem os og borgerne, hvor vi systematisk kan tale om, hvordan borgerne har opfattet en situation, som jeg måske har opfattet helt anderledes,” fortælte Åsa Holm, og fortsatte: 

”Og det har givet os en mere stabil hverdag og større tryghed i personalegruppen,” sagde hun.

Medarbejderne vender tilbage 
Mette Wiig er næste medarbejder, der fortæller hvordan det at møde borgerne der, hvor borgerne er, konkret giver færre indlæggelser og bedre dialog og trivsel. 

”Borgeres behov kan ændre sig på 10 minutter. Jeg er blevet mere rummelig og har mere forståelse for de oplevelser og ændringer, som borgeren gennemlever. For sådan er det for nogle mennesker og derfor skal vi som ansatte arbejde ud fra det”, siger Mette Wiighun. 

Der har været en større medarbejderudskiftning på Center Lindegården end tidligere. Men faktisk oplever ledelsen, at flere tidligere ansatte søger tilbage til jobbet. Og de tidligere kollegaer bemærker, at der er sket en stor omvæltning siden sommeren 2016, hvor VISO-forløbet gik i gang. 

”Det handler jo ikke om os…”
To medarbejdere fra Bostedet Holme, Karina Myatt og Evy Steffen, understregede, at hvis borgerne ikke trives, så kan de heller ikke arbejde med handleplansmål og fokusområder. Derfor kommer de forskellige redskaber som trivsels- trygheds- og læringsplaner i brug efter behov. Hvis der er særlige omstændigheder hos en borger med et højt konfliktniveau, så er det f.eks. tryghedsplanen, der er i fokus. 

”Vi skal understøtte den enkeltes recovery-proces, respekterer borgerne og have fokus på at øge deres trivsel I sidste ende handler vores arbejde om de mennesker, der bor på Holme og hvordan de har det”, sagde Karina Myatt.  

Efter oplæg i festsalen, tog socialborgmester Jesper Christensen turen igennem de lave brede gange til Hus 5 for at se, hvordan medarbejderne helt konkret arbejder med de nye redskaber. Her så han også en sikkerhedstavle, hvor borgerens adfærd og særlige opmærksomhedspunkter omkring sikkerhed og risikovurderinger bliver noteret, så alle i huset hurtigt kan danne sig et indtryk af stemningen og borgernes eventuelle belastninger. Er en borger i mistrivsel, så hænger tryghedsplanen også på tavlen og alle kan orientere sig i, hvad der er vigtigt at være opmærksom på og den fælles pædagogiske tilgang. 

Fremtiden på Center Lindegården står fortsat i udviklingens tegn. Arbejdet fortætter i omlægningen af hele psykiatriområdet i SOF, hvor Grundfortællingen lige nu er i proces. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.