Arkivnyhed - kan være forældet

Vesterbro Passage er færdig

18.12.2013
Siden februar i år er der blevet arbejdet på højtryk på Vesterbro Passage, og nu er fornyelsen af den trafikerede strækning mellem Hovedbanegården og Rådhuspladsen færdig.

Projektet på Vesterbro Passage har omdannet det nedslidte transitrum på det inderste af Vesterbrogade til et tidssvarende og attraktivt byrum i en mere menneskelig skala med plads til både ophold og aktivitet og de mange cyklister og fodgængere, der hver dag strømmer igennem gaden.

Ud over mere plads til fodgængere og cyklister giver fornyelsen også plads til ønsket om flere træer i København og plads til ophold og byliv i området omkring Rådhuspladsen, der i mange år har trængt til en kærlig hånd.

Der er blevet lagt nyt fortov, ny cykelsti og lygtepæle er blevet flyttet sådan at forholdene for fodgængere er blevet bedre. Der er blevet plads til ophold på de mange bænke på de brede fortove. Der er blevet plantet træer i begge sider af gaden - De sidste blev plantet i sidste uge.

I anlægsfasen har Københavns Kommune prioriteret en hurtig gennemførelse og fremkommelighed for trafikken højt. Blandt andet ved at arbejde under to store telte i den hårde vinter 2013:

’København er hårdt plaget af meget anlægsarbejde i de her år – det er Vesterbro Passage også et eksempel på, hvor der stadig er en stor byggeplads både på Scalagrunden og på Rådhuspladsen. Men vi er meget tilfredse med, forløbet af det her projekt– vi har truffet nogle valg i forhold til at prioritere hurtig anlægsfase og afspærring for trafikken, da gaden skulle asfalteres, ‘ fortæller projektleder Martin Akselsen fra Københavns Kommune.

Da gaden skulle asfalters valgte Kommunen således at arbejde i døgndrift i en uge.Vurderingen var at det var til mindre gene for trafikken at lukke helt i en uge frem for ensretninger og skiftende trafikgener i 4-5 uger.

Kommunen havde på forhånd søgt om udvidet arbejdstid, 24 timers langs HC Andersens Boulevard og fra 7 til 22 på Vesterbrogade, og det blev udnyttet hver gang, der skulle arbejdes i vejbanerne.

Fakta om Vesterbro Passage

  • Fornyelsen af Vesterbro Passage har omdannet strækningen til et attraktivt og samlet byrum med plads til ophold og aktivitet.
  • Vesterbro Passage har hidtil fremstået som et stort og lidt nedslidt byrum, der primært fungerede som transitrum. Stedet har været præget af ”midlertidige løsninger”, der blev foretaget for over 40 år siden, da sporvognene skulle erstattes med busser.
  • Vesterbro Passage er også et sted med en tydelig historisk forankring, med sin placering midt på de gamle voldes afgrænsning mellem byen og brokvarterene.
  • Fornyelsen giver også mere plads til cyklister og gående. Fodgængerne bliver prioriteret på langs af gaden, der har et af byens største fodgængerflows fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen, men også på tværs af gaden, hvor der er skabt bedre sammenhæng mellem de to fortove - og også med Axeltorv og Tivolis Hovedindgang.
  • Vesterbro Passage er også en vigtig cykelforbindelse og en destination i sig selv, og cyklisterne er derfor prioriteret. Projektet har bedre cykelparkering som er indarbejdet i byrummet, der før i dag var præget af cykelkaos, især foran Tivolis hovedindgang.
  • Der er fortsat plads til både bil- og bustrafik i begge retninger. Vesterbro Passage vil, også når Cityringen kommer til Rådhuspladsen, fortsat være et bindeled til Hovedbanegårdens kollektive trafikknudepunkt. Vejen er indrettet til den trafikmængde der er i dag og den kan rumme en trafikforøgelse på 15 % og er dermed fremtidssikret til øgede trafikmængder.
  • Fornyelsen af Vesterbro Passage er en del af projektet Metropolzonen, der har som mål at samle Københavns centrum til et unikt storbyhjerte.