Arkivnyhed - kan være forældet

Vesterbro får flexparkering ved Gasværksvejens Skole

15.05.2014
6 p-pladser i Eskildsgade reserveres nu til cyklister i dagtimerne, mens bilerne stadig gerne må parkere på pladserne i aften- og nattetimerne samt weekender.

København er cyklernes by, og stadig flere skifter bilen ud og transporterer sig til og fra arbejde og skole på cykel. Men de mange cyklister har ind imellem svært ved at finde parkeringspladser.

Gasværksvejens Skole er en af de københavnske skoler, der med sine mere end 500 elever oplever morgenkaos på fortovet og i skolegården, når børn og voksne skal finde parkeringspladser til cyklen.

Men nu har de fået hjælp til at løse udfordringerne med cykelparkering. Københavns Kommune har oprettet flexparkering i Eskildsgade, hvor cyklister og bilister skiftes til at bruge parkeringspladsen på gaden efter behov.

Mellem 7.30-17.30 kan børn og voksne stille deres cykler på gaden, og i dette tidsrum må bilerne ikke parkere på den reserverede plads. Bilerne må til gengæld igen indtage parkeringspladserne efter kl. 17.30, i weekenden og i hele juli måned, hvor skolerne som bekendt holder sommerferielukket.

Flexparkeringsmodellen er allerede afprøvet ved Ingrid Jespersens Skole på Østerbro, hvor mange af skolens elever og forældre benytter cyklen som transportmiddel til og fra skole. De har siden 2011 kunnet parkere cyklerne på fem flexpladser i dagtimerne.

”Problemer med parkeringspladser er en fælles udfordring for både cyklister og bilister. Med flexparkering får vi udnyttet byens rum bedst muligt og tilgodeset flere trafikantgrupper,” siger Caroline Eiler Gotved, programleder i Teknik- og miljøforvaltningen.

Skiltning og bannere ved flexparkeringspladserne hjælper cyklister og bilister med at finde ud af, hvornår de må parkere på de nye flexpladser.

”Vi forventer selvfølgelig, at beboerne i området lige skal vænne sig til den nye ordning og blive opmærksom på ”deleløsningen” på flexparkeringspladserne. Men erfaringerne fra Østerbro viser, at det godt kan lade sig gøre og at beboerne vænner sig til det,” siger Caroline Eiler Gotved.

Fakta

6 parkeringspladser ud for Gasværkvejens Skole på Eskildsgade er omdannet til flexparkering.

Cyklister må parkere deres cykler på flexpladserne mandag til fredag kl. 7.30-17.30. Uden for dette tidsrum fungerer pladserne som almindelige p-pladser for bilister.

I skolens sommerferie - juli måned – må bilerne parkere døgnet rundt på flexparkeringspladserne.

Yderligere oplysninger:

Programleder Caroline Eiler Gotved tlf 3366 3585, cargot@tmf.kk.dk
Kommunikationskonsulent Susan Vera Mortensen, tlf. 2843 6754, smorte@tmf.kk.dk