Arkivnyhed - kan være forældet

Verdens største byer hylder Københavns klimaplan

05.09.2013
 • ""
Københavns Kommunes klimaplan har fået ’Cities Climate Leadership'-prisen. Den blev uddelt i London med New Yorks borgmester i spidsen.

København var onsdag aften i London blandt de ti vindere i Siemens og C40’s City Climate Leadership-pris. I konkurrence mod byer fra hele verden, bl.a. London, Bangkok og New York blev Københavns Kommune hyldet for implementeringen af byens ambitiøse klimaplan. Sidste uge var det Københavns Kommunes klimatilpasningsplan, der blev internationalt hædret med verdens største designpris, Index Award.

”Prisen viser, at det ikke kun er Københavns visioner, der anerkendes, men også vores evne til at føre dem ud i livet. Hver gang vi omsætter de grønne planer til konkrete indsatser, der ændrer københavnernes hverdag, hvad enten det er omstilling til biomasse på kraftværkerne eller fjernkøling af bygninger med havvand, så øger det livskvaliteten i København. Samtidig skaber det interesse for danske løsninger rundt omkring i verdens storbyer, og det giver danske virksomheder bedre muligheder for at afsætte dansk teknologi og know how” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Københavns Kommune vandt i kategorien ”Carbon Measurement & Planning” for byens 2025-klimaplan. Prisen er en anerkendelse af byens høje ambitionsniveau og kvalifikationer inden for grøn byudvikling og reduktion af CO2. Initiativerne i klimaplanen har allerede bidraget til en reduktion af CO2-udledningen med 24 pct. i perioden fra 2005 til 2012. Planen indeholder 65 konkrete initiativer, der fordeler sig på fire indsatsområder: energiforbrug, energiproduktion, mobilitet og Københavns Kommune som klimavirksomhed.

”København tør tage fat på denne grønne omstilling, mens den økonomiske krise raser. Det tør vi, fordi vi har en tro på, at den grønne omstilling skaber vækst og beskæftigelse både på kort og lang sigt. Og fordi københavnerne har en klar forventning om, at vi skaber grønne løsninger, der bidrager til en højere livskvalitet. Blandt andet er vores investeringer i bedre forhold for byens mange cyklister rekordhøje i disse år,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

2025-planen har rettet verdens øjne mod København, når der skal hentes viden og inspiration til, hvordan verdens klimaudfordringer kan løses. Det er også en af grundene til at København vandt European Green Capital 2014.

City Climate Leadership-prisen giver global anerkendelse af byer, hvis handlinger på klimaområdet fungerer som inspiration til andre byer i verden.

“C40 og Siemens City Climate Leadership Awards går til byer, som ikke venter på national eller international handling, men selv leder vejen ved at håndtere klimaudfordringerne,” siger formand for C40 og borgmester i New York Michael Bloomberg.

En uafhængig internationale jury har udvalgt vinderne, juryen har bl.a. bestået af bl.a. Ritt Bjerregaard, tidligere overborgmester i København og repræsentanter fra Verdensbanken.

Fakta

Om København Kommunes klimaplan:

 • I 2009 vedtog en enstemmig Borgerrepræsentation Københavns Klimaplan, hvor hovedambitionen er at gøre København CO2-neutral i 2025. KBH 2025 Klimaplanen er Københavns implementeringsplan frem mod 2025, hvor hovedvægten ligger på indsatsen frem mod 2017. Den sætter samtidig også rammerne for tiden efter 2025.
 • Klimaplanens ambitiøse målsætning har givet genlyd nationalt og internationalt, og de nye grønne løsninger, der udvikles og testes i København, udgør et unikt potentiale for at styrke eksporten. Det skal ses i lyset af, at byer overalt efterspørger løsninger, der kan nedbringe energiforbruget, CO2-udledningen og forbedre miljøet. 
 • Initiativerne i klimaplanen har allerede bidraget til en reduktion af CO2-udledningen med 21 procent i perioden fra 2005 til 2011. Planen indeholder 65 konkrete initiativer, der fordeler sig på fire indsatsområder.
 1. Energiforbrug: Den eksisterende bygningsmasse skal energioptimeres, nybyggeri skal have et lavt energiforbrug, og der skal installeres solceller og energiteknologi på kommunale bygninger.
 2. Energiproduktion: Københavners el- og varmeproduktion skal baseres på vind, biomasse, geotermi og affald.
 3. Mobilitet: Den grønne mobilitet skal styrkes igennem en videreudvikling af cyklisternes by, kollektiv transport og intelligent trafikstyring. 
 4. Københavns Kommune som klimavirksomhed: Energiforbruget i den kommunale bygningsmasse skal reduceres, gadebelysningens energiforbrug skal halveres, og køretøjer skal udskiftes til grønnere transportmidler.
 • Mange af tiltagene baserer sig på kendt teknologi, der blot skal implementeres. Andre steder peger planen på behovet for at udvikle ny teknologi. En grundsten i klimaplanen er derfor et stærkt samarbejde med erhvervslivet, staten og forskningsinstitutioner.

Om City Climate Leadership Awards:

Den 4-6. september 2013 afholder C40 og Siemens en stor konference i London på The Crystal under navnet City Climate Leadership Awards. København er en af de nominerede byer. Der er  alt 37 projekter og 29 byer norminerede. Vinderne er:

Bogota (Urban Transportation)

Copenhagen (Carbon Measurement & Planning)

Melbourne (Energy Efficient Built Environment)

Mexico City (Air Quality)

Munich (Green Energy)

New York City (Adaptation & Resilience)

Rio de Janeiro (Sustainable Communities)

San Francisco (Waste Management)

Singapore (Intelligent City Infrastructure)

Tokyo (Finance & Economic Development)

Se mere på www.cityclimateleadershipawards.com.

Kontakt

 • Kontakt til overborgmester Frank Jensen: Pressechef Jakob Elkjær på 28 10 48 98.
 • Kontakt til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: Pressechef Morten Rixen på 51 68 06 19