Arkivnyhed - kan være forældet

Velfærdsteknologi vinder plads i den sociale indsats

12.04.2016
Socialforvaltningens Handleplan for velfærdsteknologi giver flere selvhjulpne borgere og effektiviseringer.

Det viser en status på handleplanen, som netop er blevet præsenteret for Socialudvalget. 
I alt er 46 indsatser fordelt på alle Socialforvaltningens målgruppeområder blevet testet i løbet af de seneste to år. Omkring 750 borgere har gjort brug af velfærdsteknologi, og en større gruppe heraf har bidraget til erfaringer og udvikling af teknologien. Det forventes at 2.500 borgere i 2018 vil modtage velfærdsteknologisk støtte.

Det er meget forskellige former for teknologi, der er blevet testet. Apps, chats og videosamtaler er blevet testet på udsatteområdet, børneområdet og på psykiatriområdet. For eksempel kan borgere med kognitive funktionsnedsættelser klare mere af hverdagen på egen hånd ved hjælp af apps, og skærmbesøg giver borgere med sindslidelser en ny mulighed for kontakt til hjemmevejlederen. Det kan ikke erstatte alle de fysiske møder, men det giver fleksibilitet og nye muligheder for både medarbejdere og borgere. 

På handicapområdet har medarbejdere og borgere også testet loftlifte og vendelagner. Det betyder, at en medarbejder kan varetage forflytninger alene, mens der er bedre kontakt og ro om borgeren. I den sociale hjemmepleje har der været fokus på telemedicin og vurdering af sårpleje uden at borgerne skal møde op på hospitalet. 

I alt har velfærdsteknologien givet effektiviseringer på 2,1 mio. kr. fra 2014-2016, mens Socialforvaltningen forventer, at de kommende års investeringer i velfærdsteknologi vil give 10,4 mio. kr. i varige besparelser fra 2019. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.