Arkivnyhed - kan være forældet

Vejledning skal afværge økonomisk smæk efter digital post

08.01.2015
Jobcenter København er ekstra opmærksom på de 7.000 københavnere berørt af ledighed, der automatisk fik tildelt digital post den 1. november

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har man indrettet sig på at vejlede og hjælpe københavnere, der ikke er klar over, at det nu er slut med papirpost fra det offentlige.

"Særligt blandt de 7.000 ledige københavnere, som har fået digital post uden selv at have tilmeldt sig, kan der være nogle, som ikke har forstået, hvad det er. Vi forventer fx, at nogle borgere vil udeblive fra et møde i jobcentret, fordi de har overset indkaldelsen. De borgere står vi klar til at hjælpe ind på den digitale sti,” siger administrerende direktør i BIF, Birgitte Hansen. 

Siden den 1. november har digital post været sidestillet med papirpost. Det kan altså få økonomiske konsekvenser for borgerne, hvis de overser et digitalt brev, som de skal reagere på. 

Når forvaltningen skal vurdere, om en manglende reaktion skal have økonomiske konsekvenser for en borger, vil der blive taget stilling til den enkelte sag. 

”Hvis en udeblivelse hænger sammen med, at borgeren ikke har fået læst sin digitale post, vejleder vi borgeren om både pligten til at tjekke sin post, og hvordan man gør. Hvis det er tydeligt, at borgeren bør fritages for digital post, opfordrer vi borgeren til at søge om fritagelse. Det er forhold, som vi tager med i vurderingen af, om borgeren i yderste konsekvens skal sanktioneres,” siger Birgitte Hansen. 

Det er 2,1 procent af de ledige københavnere, som er fritaget for digital post, mod 7,5 procent af alle københavnere. I alt har 450.487 københavnere nu digital post ifølge Digitaliseringsstyrelsen/Danmarks Statistik.