Arkivnyhed - kan være forældet

Vejbroen over Lersø Parkallé renoveres

20.02.2017
Arbejdet er pladskrævende, og fra den 2. marts spærres der derfor for biltrafik på Lersø Parkallé, mens cykler og gående fortsat kan passere

Broen fra 1951 skal renoveres på både over- og underside. 

I det næste halve år skal Teknik- og Miljøforvaltningen renovere vejbroen, der fører Rovsingsgade over Lersø Parkallé. Arbejdet foregår fra marts til september, og i den periode bliver Lersø Parkallé spærret for gennemkørende biltrafik mellem Strødamvej og Haraldsgade, for at arbejdet kan gennemføres mest smidigt. Cyklister og fodgængere kan passere under broen i hele perioden. 

Anlægsarbejdet betyder, at bilister, som plejer at bruge Lersø Parkallé, skal finde nye ruter i denne periode.  Buslinje 42 vil også blive omlagt i anlægsperioden og komme til at køre ad Emdrupvej, Lyngbyvej og Haraldsgade.

'Det, at vi lukker vejen, vil give gener for både bilister og buspassagerer, som normalt kører på Lersø Parkallé. Men samlet set er det den trafikale løsning, som vil give færrest gener for københavnerne. Det kan vi se af de trafikanalyser, som forvaltningen har fået lavet forud for projektet. På resten af Lersø Parkallé kan man dog fortsat køre og parkere som normalt,' forklarer Carsten Borregaard Winther, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Broen og støttemurene er opført i 1951. Begge dele er nu så slidte, at en gennemgribende renovering er nødvendig for at sikre, at broen kan holde mange år frem i tiden.  Det er nødvendigt, at broen renoveres nu, da den skal være færdig inden en række fremtidige anlægsarbejder omkring Tuborgvej i 2018. En udskydelse af brorenoveringen vil samtidig få økonomiske konsekvenser, for jo dårligere broens tilstand bliver, jo dyrere bliver genopretningen, og jo længere tid vil renoveringen tage.

'Renoveringen af broen over Lersø Parkallé er et meget omfattende og pladskrævende anlægsarbejde, der skal foregå på to smalle vejbaner, hvor der er yderligere begrænset plads på grund af brosøjler og støttemure. Så for at kunne garantere medarbejdernes sikkerhed, er der brug for at lukke vejen helt. Det har desuden den positive effekt, at anlægsperioden kan forkortes fra 12 måneder til 7 måneder, så naboer og trafikanter generes i en kortere periode,' fortæller Carsten Borregaard Winther.

I morgentimerne kører der dagligt 900 biler i timen på Lersø Parkallé og om eftermiddagen 600 biler. Erfaringerne fra lignende vejprojekter viser, at bilkøer i forbindelse med spærringer aftager efter 3-5 dage, hvorefter bilister har fundet alternative ruter. Bilister skal dog være opmærksomme på at lokalgaden langs Lyngbyvej er lukket som en del af de trafikale justeringer, der er nødvendige i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej, der åbner i 2017. Lokalgaden holdes lukket for at undgå meget lange kødannelser på Helsingørmotorvejen.

På Rovsingsgade bliver trafikken påvirket i langt mindre grad. Rovsingsgade bliver indsnævret, men man kan fortsat komme igennem i bil, på cykel og til fods. En del af arbejdet vil være støjende og støve, da dele af betonen skal brydes op og udskiftes. Derfor kommer arbejdet på Rovsingsgade til at foregå under et stort arbejdstelt, så støv ikke spreder sig til de omkringliggende ejendomme.

I samme omgang anlægger kommunen ca. 30 nye vejbrønde på Lersø Parkallé, så vandet kan ledes bedre væk fra vejbanen, når det regner kraftigt. Dermed øges trafiksikkerheden for biler og busser på strækningen.

Der opstilles trafikinformation om vejspærringen på alle tilstødende veje. Man kan følge trafikken i området på app’en’ Trafikken Hovedstaden’ app og Twitter: @trafikhovedstad.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.