Arkivnyhed - kan være forældet

Uvildig kritik af fortovsordning

12.04.2019
Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter en række initiativer efter kritisk rapport fra advokatfirmaet Bech Bruun om fortovsordningen

Københavns Kommune har netop offentliggjort den uvildige advokatundersøgelse om Teknik- og Miljøforvaltningens administration af den såkaldte fortovsordning. Forvaltningen tager kritikken til sig og iværksætter på baggrund heraf en række initiativer, der skal rette op på de udfordringer, som rapporten peger på. Tidligere har Center for Bygninger i forvaltningen også været underlagt en ekstern advokatundersøgelse på baggrund af en whistleblowersag. Og endelig har forvaltningen med bistand fra Ernst & Young fået vurderet opkrævningen af 230 takster og gebyrer.

”Vi er med den seneste tids rapporter fra eksterne konsulenter en meget gennemlyst forvaltning, og en række forbedringspotentialer står nu meget klart frem. Vi har allerede sat en del initiativer i værk for at rette op på udfordringerne. Men den seneste rapport fra Bech Bruun gør det tydeligt, at der skal mere til. Eksempelvis skal vi have et øget fokus på rolle og ansvarsfordeling mellem forvaltningens enheder. Det arbejde påbegynder vi nu, og så bliver det en af opgaverne for en ny administrerende direktør at træffe de endelige beslutninger herom,” siger Michel Schilling, der er konstitueret som administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rapporten fra Bech Bruun slår fast, at der ikke er tvivl om, at forvaltningen har haft et hjemmelsgrundlag til at opkræve grundejerne i den centrale del af byen for renhold af fortovene. Men rapporten konkluderer samtidig, at ordningen er administreret i strid med reglerne.

”Allerede med takst- og budgetanalysen fra Ernst & Young fik vi en klar indikation af, at forvaltningen ikke har været gode nok til at beregne takster og gebyrer. Som offentlig myndighed skal vi have helt styr på opkrævningen af vores takster og gebyrer, så der både er gennemsigtighed og klar dokumentation. Vi har nu over flere omgange fået eksterne advokater og revisorers anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål hermed, og vi er allerede trukket i arbejdstøjet,” siger Michel Schilling.

Rapporten fra Bech Bruun udgør samtidig endnu en brik i arbejdet med at afgøre, om Teknik- og Miljøforvaltningen har ret og pligt til at tilbagebetale mere end de 17,5 mio. kr., der allerede er udbetalt til grundejerne. Det vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om hurtigst muligt.

Endelig peger rapporten på, at borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget i flere sammenhænge har modtaget fejlagtig information, ligesom der er eksempler på, at forvaltningen har undladt at informere udvalget om ting, udvalget burde have haft kendskab til.

”Vi har allerede for et år siden fået en meget klar tilkendegivelse fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen om, at hun ikke vil acceptere, at viden tilbageholdes eller undertrykkes selvom det eksempelvis giver økonomiske udfordringer. Teknik- og Miljøudvalget skal have et retvisende og fuldstændigt billede af de udfordringer, udvalget forventes at håndtere. Rapporten fra Bech Bruun understreger vigtigheden af, at vi får et øget fokus herpå,” siger Michel Schilling.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.