Arkivnyhed - kan være forældet

Ungepanel giver stemme til udsatte unge i København

21.12.2015
Et ungepanel af 20-30 unge skal styrke dialogen mellem udsatte unge, politikerne og Socialforvaltningen.

Formålet med Ungepanelet er at styrke dialogen mellem de unge, forvaltningen og politikerne om kvaliteten i og udviklingen af de sociale indsatser. De unge, der deltager i Ungepanelet, vil dermed fungere som konsulenter og sparringspartnere for forvaltningen, borgmesteren og Socialudvalget.

Medlemmerne af Ungepanelet skal sammensættes af nuværende eller tidligere brugere af forvaltningens tilbud til unge. 

Ungepanelet er en del af det såkaldte Ungeforum, som Københavns Kommune i budgetaftalen for 2015 afsatte 1,5 mio. kr. til i 2016-2018. 

Ungeforum vil altså bestå at Ungepanelet og så en række samskabelsesaktiviteter. Her skal nye debatformer og platforme for brugerinddragelse afprøves sammen med de unge. 

Socialforvaltningens langsigtede mål med etableringen af Ungeforum er at øge kvaliteten af indsatserne for børn, unge, familier og unge voksne, herunder at bidrage til en større borgertilfredshed og bedre serviceoplevelse, fordi de unge bliver hørt og kan se, at deres oplevelser og forslag får betydning for politik og nye forvaltningsmæssige tiltag.