Arkivnyhed - kan være forældet

Unge på kontanthjælp accepterer krav om uddannelse

26.03.2014
Få dig en uddannelse, lyder kravet i kontanthjælpsreformen til de unge. Derfor har Jobcenter København i løbet af efteråret og vinteren revisiteret alle ledige under 30 år og vurderet deres uddannelsesparathed. Selv om mange kommer ned på en lavere ydelse som følge af revisitationen, har kun 15 ud af knap 5.000 unge klaget.

"Selv om de knap 5.000 unge, der er blevet revisiteret, mødte op med en bekymring over at blive skåret i ydelse, er der kun 15, der har klaget. Det tyder på, at vi er lykkedes med at forklare, hvorfor uddannelse er vigtig. Vi har ikke trukket noget ned over hovedet på nogen, for så kommer de jo bare tilbage om et par måneder. Vi har bestræbt os på at lave en god plan for den enkelte unge, og de fleste giver udtryk for, at de bør komme i gang med en uddannelse," siger afdelingschef Sabine Wolgast fra Jobcenter Københavns Ungecenter.  

Tæt på estimaterne

Tallene på landsplan for revisitationen af de unge foreligger endnu ikke, men 3. februar 2014 præciserede Beskæftigelsesministeriet reglerne, fordi ministeriets første tal viste stor forskel fra kommune til kommune. Andelen af unge, som kommunerne vurderede til at være uddannelsesparate, varierede fra 14 til 87 procent.

"De præciseringer, ministeriet sendte ud, stemmer faktisk overens med den måde, vi allerede havde fortolket reglerne på. Og det viser sig også, her efter revisitationen, at borgerne er blevet fordelt nogenlunde som vi estimerede på forhånd," siger Sabine Wolgast.

Sænke parader

Langt fra alle unge er i stand til at gå i gang med en uddannelse med det samme. Et nyindrettet brobygningscenter i København sørger for afklaring, snusepraktik, motivation og mere formel opkvalificering, så de unge bliver forberedt på uddannelse.

"Det gælder om at få fat i de unge og få vendt deres mentale billede af uddannelse. Nogle har egentlig bare brug for lidt hjælp til afklaring, men mange er skoletrætte. Andre har barrierer som ordblindhed, misbrug, fysiske eller psykiske problemer. Vores primære opgave er at sænke de unges parader. Det gør vi i vores undervisning og ved at sende de unge i snusepraktik i rigtige virksomheder," siger centerchef for Center for Kompetence og Brobygning, Bo Juul Jensen.

Centret er klar til at tage imod de unge i de første undervisningsforløb, der starter den 1. april og i gennemsnit forventes at vare 13 uger.

"Vi giver de unge et indtryk af uddannelsesmiljøet, så de ikke får et chok, når de kommer på fx en teknisk skole. Vi er ikke længere kun et kommunalt aktiveringscenter, men også et uddannelsescenter, hvor de unge, så snart de træder ind ad døren, mærker, at de er i gang med uddannelse. Via et samarbejde med KVUC og erhvervsskolerne har vi fokus på at styrke de unges kompetencer i fx matematik og dansk," siger Bo Juul Jensen.

Test af de unge, der i 2014 har henvendt sig til jobcentret uden at have gennemført uddannelse ud over folkeskolen, viser, at 76 procent har behov for enten forberedende voksenundervisning i dansk og/eller matematik eller yderligere ordblindetest.

 

Fordeling af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år i Københavns Kommune

42 %  uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
3 % åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
45 % aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
2 % aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
8 % jobparate kontanthjælpsmodtagere

 

Yderligere oplysninger

Afdelingschef Sabine Wolgast, Jobcenter København Skelbækgade

Tlf: 29 99 79 93

Mail: SB39@bif.kk.dk

Centerchef Bo Juul Jensen, Center for Kompetence og Brobygning

Tlf: 24 23 30 02

Mail: WF28@bif.kk.dk